DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ümit Kardaş
Ümit Kardaş
Giriş Tarihi : 24-07-2020 02:55

Vandalizmin kurumlaşmış hali: Cezasızlık pratiği

Cezasızlık (impunity) kavramı 1990'lı yıllarda devletin bizzat yarattığı veya göz yumduğu aktörler eliyle yahut devlete bağlı kurumların denetlenmemesi sonucu meydana gelmiş olan ağır ve sistematik hak ihlalleri ile ilişkili olarak kullanılmaya başlandı.

Ağır insan hakları ihlallerinin yaygın ve sistematik bir biçimde ancak devlet adına hareket eden kişi ve gruplar tarafından işlenebilmeleri dolayısıyla faillerinin cezadan bağışık kalması devlet politikalarının kurumsallaştırdığı bir Vandalizm haline işaret etmekte.

İnsan hakları hukukunun temel meselesi haline gelen cezasızlık olgusuna ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen "Ağır Uluslararası İnsan Hakları Hukuku İhlalleri ve Ciddi Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri Mağdurlarının Çözüm ve Tazminat Hakkına Dair Temel Prensipler ve Kurallar" ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin "Ciddi İnsan Hakları İhlalleri Bakımından Cezasızlığın Sona Erdirilmesine Yönelik Rehber İlkeler" başlıklı kararı bu konuda ayrıntılı değerlendirmeler ve çözümler getirmekte.

Sözkonusu iki referans belgede cezasızlıkla mücadelenin dört temel amacı belirtilmekte. Bu amaçlardan birincisi "mağdurların çektikleri acıların kabul edilmesi ve hatırlanması", yani cezalandırıcı ve onarıcı adaleti öngörülmekte.

Hakikati bilmeye yönelik ikinci amaç ise, hak ihlallerinin kayıt altında tutularak arşivlenmesi ve dolayısıyla kolektif hafızanın inkârcı eğilimlerle ortadan kalkmasını önleme ödevi olarak düzenlenmekte.

Tazminat ödenmesini öngören üçüncü amacın, mağdurları iyileştirici etkisiyle kamu barışına, uzlaşma ve istikrara katkı sağlama işlevi öngörülmekte.

Bir daha tekrarlanmama garantisini öngören dördüncü amaçla, cezasızlığın pozitif önleme fonksiyonu üzerinde durulmakta.

Ağır ve ciddi insan hakları ihlalleri yaygın ve sistematik bir şekilde veya bir çatışma ortamında uygulanmışsa, uluslararası bir suçun maddi unsurları haline gelerek, cezasızlığın diğer referans kavramı olan "uluslararası suçlar"ı gündeme getirmekte.

Uluslararası suçlara dair bağlayıcı ilkeler 1998'de kabul edilen Roma Anlaşması'nda ve buna dayanarak kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce belirlenirken, Roma Statüsü'nde tarif edilen dört temel suç tipi kategorisi ise soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları olarak düzenlenmiş durumda.

Türkiye'de soykırım ve insanlığa karşı suçlar ilk defa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 76 ve 77. maddelerinde düzenlendi. Ancak bu düzenlemelerde "kişilerin zorla kaybedilmesi", "ırk ayrımcılığı", "sürgün ve nüfusun zorla nakli" fiilleri yer almadı.

Ayrıca meşru müdafaada sınırın aşılmasıyla ilgili olarak TCK m.27/2 ile "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" düzenlemesi getirilerek kolluğun ve paramiliter grupların insan hakları ihlallerinde yargının eli rahatlatılmış oldu.

Türkiye'de cezasızlık halinin temel paradigması, askeri darbe sonucu düzenlenmiş olan 1982 Anayasası'nın başlangıç bölümünde yer almakta. Bu düzenlemede "Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı" belirtilmekte.

Soyut ve muğlak kavramlar üzerinden yasaklar getiren ve her alandaki her türlü faaliyetin korunmayacağını öngören bir anayasal temel üzerine kurulan bir siyasi gücün ve onun güvenlik ve yargı unsurlarının cezasızlık olgusunun uygulayıcıları olmaları beklenen bir sonuç olarak ortaya çıkmakta.

Bu nedenle Türkiye'de cezasızlık halini doğuran temel dinamik, savcı ve hakimlerin kendilerini devleti ve dolayısıyla çoğu zaman kamu görevlisi olan failleri korumakla görevli görmeleri.

Yargının devleti koruma refleksinin somutlaşmış hali, suçun sorumlularının doğrudan devlete bağlı polisler, askerler, üst bürokratlar veya devletle bağlantılı paramiliter gruplar olduğunda ortaya çıkmakta.

Türkiye'de cezasızlık politikasının en bariz örnekleri Hrant Dink, Rahip Santoro, Tahir Elçi, Zirve Yayınevi cinayetlerinden Roboski ve Suruç katliamlarına kadar çok sayıda soruşturma süreçlerinde yaşandı.

Cezasızlık pratiği, azınlık ve muhaliflere yönelik devlet bağlantılı suikastlardan toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında sivillere yönelik işlenen toplu cinayetlere, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımından kadınlara ve çocuklara yönelik cinayetlere, asker ölümlerinden iş cinayetlerine kadar son derece geniş bir yelpazede görülmekte.

Cezasızlık pratiği, geçmişle hesaplaşılmasında yargı engeli olarak ortaya çıkmasının bir sonucu olarak ağır insan hakları ihlalleri faillerinin cezasız kalmasına neden olmakta.

25-26 Mart 1994’te Şırnak'ın Kuşkonar ve Koçağılı köylerinde F-16 uçaklarıyla yapılan bombardıman sonucu çoğu kadın ve çocuk, 13'ü Koçağılı, 25'i Kuşkonar'dan olmak üzere 38 kişi öldürülmüş, 13 kişinin yaralandığı bombardımanda köylülerin ev ve hayvanları da ağır zarar görmüştü.

Tanıklar operasyon sonrasında yetkililerden yardım alamadıklarını; Kuşkonar'da ölenlerin toplu mezarlarda yakıldığını anlatmıştı. Bunun sonucu Kuşkonar'da yaşayan birçok kişi ertesi gün eşyalarını toplayıp köyden kaçmış ve bir daha da geri dönmemişti.

Türkiye'deki dava dosyası yıllar boyu mahkemeler arasında dolaşırken, ölenlerin yakınları AİHM'e başvurmuştu. AİHM, Türkiye'yi 20 yıl sonra, 12 Kasım 2013'te, 'hava saldırısı emri vermek', 'yeterli soruşturma yapmamak', 'insan yaşamını dikkate almadan bombalama yapmak' ve 'uçuş kayıtlarını gizlemek' suçlarından toplam 2 milyon 305 bin avro tazminata mahkûm etmişti.

Genelkurmay Askeri Savcılığı, AİHM kararından sonra dosyayı zamanaşımının dolması gerekçesiyle takipsizlik kararı vererek cezasızlık pratiğini devam ettirdi.

Bu katliamla, 28 Aralık 2011'de 17'si çocuk 34 köylünün bombardıman sonucu öldürülmesi olayıyla benzerlik kurulan Roboski katliamı da Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın takipsizlik kararıyla kapatıldı.

12 Eylül 1980 darbesi sürecinde yapılan işkencelere ilişkin tüm soruşturmalar da savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarıyla kapatılmış oldu.

Yaşanan ve yaşanmakta olan örnekler göstermektedir ki; cezasızlık pratiğinin temelinde mevzuatın uygulanmaması sorunu yatmakta. Bu nedenle kolluk görevlilerinden savcı ve hakimlere kadar kamu görevlilerinin zihniyet ve algılama kapasiteleri önemli. Türkiye'de hak ihlallerinin aktörleri arasında polisin geçmişte olduğu gibi birinci sırada yer aldığını söylemek mümkün.

Siyasi iktidarların zihniyetleri, karar ve icraatları, savcı ve hakimleri etkileme güçleri de cezasızlık pratiğini beslemekte. Yine merkezdeki güç çatışmalarının polis ve yargı üzerindeki etkileri de olumsuzlukları artırmakta.

Yargı organlarının insan hakları ihlallerine karşı duyarlı olduklarını söylemek son derece zor. AİHM’in de çok sayıda kararda tespit ettiği üzere, savcılar, etkin soruşturma yükümlülüğünü sıklıkla ihlal etmekteler. Nitekim bu durum AİHM tarafından 'kurumsal bir ihmal'in (institutional negligence) göstergesi olarak kabul edilmiş durumda.

Türkiye'de yargı kurumunun temel hak ve özgürlüklerin ihlalleri ile ilgili bir gelenek oluşturamadığı, hatta hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasının bir aracına dönüştüğü görülmekte.

Bir hukukçunun hukuk bilgisine sahip olduğunu kabul etmek için hukuka filozofik, sosyolojik ve tarihi açılardan yaklaşması gerekmekte. Hukukçunun sadece bilmesi yeterli değildir. Adaleti sağlama uğruna bilgiyi elde etme çabasında bulunması gerekir. Bu hukukçunun ahlaki görevidir.

Hukukçu için mantıki süreç yeterli değildir. Bu nedenle hukukçu adaleti gerçekleştirmek üzere olası kararını vicdanında değerlendirecektir. Adalet sever olması gereken hukukçunun kararını vicdanında onarken etik bir değerlendirme yapması gerekmekte. Çünkü hukukun bağlayıcılığı insanların vicdanında yer alan adalet duygusundan ileri gelmekte.

Bu nedenle iyi hukukçunun iyi yasalardan önemli olduğu söylenmiştir. İşte hakimin tarafsızlığı da onun nitelikli, bilgili, adalet sever, donanımlı, vicdanlı olmasıyla ve bu niteliklerini koruyan anayasal ve yasal güvencelerle doğrudan ilgisi bulunmakta.

Hak ve özgürlüklerin insanlığa karşı suç oluşturacak şekilde ihlalinin cezasızlık pratiğiyle yok sayılması devletin hukuktan, dolayısıyla medeniyetten koptuğunu, vandalizmi cezasızlık olgusuyla kurumsallaştırdığını göstermekte.

Yazıma cezasızlık pratiği örnekleriyle devam edeceğim.

NELER SÖYLENDİ?
@
FqbbSnize 1 yıl önce
payday loans beechmont ohio cash advance email scams private money lender loans
Fbsgscarf 1 yıl önce
canada toronto cheap fase cialis cialis is for daily use cialis purchase
JbbnSnize 1 yıl önce
cialis 20mg filmtabletten 4 stГјck cialis informacion en espaГ±ol cialis originale miglior prezzo
LabxSnize 1 yıl önce
cialis kaufen in usa cialis lilly uk cialis tadalafil rezeptfrei
FqhhSnize 1 yıl önce
rx price comparison canada meds Cialis Super Active
Fvfcscarf 1 yıl önce
viagra no presciption need to get samples of viagra without a perscription viagra is used to treat erectile dysfunction. it works by helping to increase blood flow into the penis during sexual st..
LbsxSnize 1 yıl önce
canadian drugs pharmacy purchase viagra ED Trial Pack
Ümit Kardaş

Ümit Kardaş

DİĞER YAZILARI AİHM kararları ışığında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu 29-06-2022 22:19 Hayat, ölüm ve gölgemiz 23-06-2022 00:04 Barışsever ve özgürlükçü bir hukuk ihtiyacı 16-06-2022 04:08 Zihniyet ikliminde bir çıkmaz: Kısırdöngüde debelenen Türkiye 07-06-2022 02:55 Halife Sultan II. Abdülhamid 30-05-2022 22:58 Adığe (Çerkez) Katliamı 25-05-2022 02:47 Gerçekdışının karşısındaki güç: Sevgi 21-05-2022 02:24 Otokratik rejimin ceza kanunundaki aygıtları 15-05-2022 01:45 Adaletin yitiminde son nokta: Kavala davası 30-04-2022 23:56 İlerleme yanılgısı: Kadim bilgeliğin yolu 24-04-2022 02:38 Küresel sistemi yeniden tasarlamak 18-04-2022 22:22 Çingene medeniyeti 13-04-2022 04:34 Küreselleşmenin bencil aktörleri: Çöküşe giden yol 08-04-2022 01:40 Duvarları yıkabilecek miyiz? 01-04-2022 05:31 Süpürenler ve süpürülenler 24-03-2022 00:50 Dünya: Hassas kalplerin cehennemi 14-03-2022 21:05 Yeni bir dünya inşası-2: Rusya rol alabilir mi? 08-03-2022 01:41 Yeni bir dünya inşası: Madalyonun iki yüzü 06-03-2022 00:47 Türkiye Mahkemesi Nihai Raporu: İşkence 24-02-2022 01:44 Birlikte yapabiliriz! 16-02-2022 02:27 Türkiye Mahkemesi nihai mütalaası: 'Yargı bağımsızlığı ve adalete erişim' 09-02-2022 02:51 Kalıcı istisna hali: Hukuksuzluğun normalleşmesi 30-01-2022 01:25 Şiddetin sıradanlaşması 23-01-2022 22:31 İnsanın güçle sınanması 16-01-2022 01:46 Siyaset-bürokrasi-mafya-organize suç örgütü döngüsü 05-01-2022 01:29 Hukukun askıya alınması 29-12-2021 04:15 Yükseltin vicdanınızı! 20-12-2021 03:08 Bırakın adalet yerini bulsun... 12-12-2021 00:57 Düşüncenin erotikleşmesi 06-12-2021 01:06 Akıldışılığın büyüsüne kapılmak 27-11-2021 03:23 Dekadans: Çöküş! 19-11-2021 02:38 Alevilik (8): Başat kimliğin yarattığı çıkmaz 15-11-2021 01:36 Alevilik (7): Ayrı bir inanç sistemi mi? 09-11-2021 05:30 Alevilik (6): Devletin değişmeyen politikası 04-11-2021 02:22 Tekçi Cumhuriyet'ten Çoğulcu Demokrasi'ye 30-10-2021 01:30 Alevilik (5): 18-19. yüzyıl katliamlar zinciri 25-10-2021 01:13 Alevilik (4): Yeniçerilikle ilişkisi bağlamında Bektaşilik 18-10-2021 01:50 Alevilik (3): 15–16. Yüzyıl: 'Kıyım dönemi' 13-10-2021 00:48 Alevilik (2): Babai Ayaklanması 04-10-2021 01:05 'Turkey Tribunal' ('Türkiye Mahkemesi') 30-09-2021 01:53 Alevilik (1): Aleviliğin oluşum süreci 23-09-2021 23:26 "Tekçi-Otokratik" rejimin simgesi: Diyanet İşleri Başkanlığı 19-09-2021 02:56 12 Eylül'ün simgesi: Diyarbakır Cezaevi 13-09-2021 01:28 "Eylül" 09-09-2021 02:18 Kürtler (13): Talepler - Yeni bir inşa için öneriler - 2 04-09-2021 03:07 Kürtler (12): Yeni bir inşa için öneriler 30-08-2021 04:01 Kürtler (11): Yüzleşme-Müzakere-Uzlaşma-İşbirliği ihtiyacı 22-08-2021 03:22 Kürtler (10): Devlet iktidarının hedefindeki HDP 15-08-2021 03:28 Kürtler-9: Taleplerin siyasallaşmasını engelleme süreci 09-08-2021 02:59 Kürtler (8): 1980 Askeri Darbesi'ne uzanan süreç 01-08-2021 04:19 Kürtler (7): Dersim'den "Tunç Eli"ne 25-07-2021 02:47 Kürtler (6): Ağrı İsyanı'ndan Zilan katliamına! 18-07-2021 00:53 Kürtler (5): Takrir-i Sükûn rejimine geçiş 12-07-2021 01:44 Kürtler (4): 1922-1924 04-07-2021 02:57 Kürtler (3): 1916-1923 26-06-2021 03:47 Kürtler (2): 19. yüzyıl 21-06-2021 03:38 Kürtler (1): 16-18. yüzyıl 15-06-2021 03:55 Çağdaş tiranlığın terör yönetimi 04-06-2021 02:12 Organize suç örgütlenmesi bağlamında mafya 27-05-2021 02:20 "Bir daha asla!" diyebilmek için - 3 17-05-2021 02:15 "Bir daha asla!" diyebilmek için - 2 08-05-2021 01:09 "Bir daha asla!" diyebilmek için 30-04-2021 23:10 İnsanın hangi hali? 22-04-2021 01:25 Mağdurların empati ittifakı 02-04-2021 01:46 "Dil"den "Gönül"lere akmak! 18-03-2021 01:51 Kanımla düşünüyorum! / Hermann Göring 10-03-2021 02:59 Yeni anayasa inşa sürecinin açmazları 17-02-2021 21:49 Üniversitenin misyonu 09-02-2021 00:28 Türk anayasaları bağlamında yasama-yürütme dengesi 02-02-2021 02:23 Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne anlama geliyor? 28-01-2021 04:03 Öteki korkusundan kurtulmak için: Kendi uçurumuna atlamak 19-01-2021 04:58 Sıfırdan Anayasa İnşası: Yeni Anayasa Platformu (YAP) örneği 14-01-2021 04:00 "Küresel eril sistem"in mağdurları: Kadınlar 08-01-2021 04:19 Çok dilli - çok bölgeli anayasa: Güney Afrika anayasası 31-12-2020 03:32 Sıfırdan anayasa inşası: Güney Afrika örneği 22-12-2020 01:59 Tabula Rasa: Sıfırdan anayasa inşası 13-12-2020 05:11 Kayyım atamaları bağlamında 1921 Anayasası 08-12-2020 23:49 Anayasacılık: Batı-Osmanlı anayasa hareketleri 30-11-2020 04:56 Sistemin saldırısı karşısında direniş odağı: Aşk 12-11-2020 23:30 Empati ihtiyacı 29-10-2020 00:11 'Çok Kalpli Asi' 14-10-2020 22:23 Eylül’le gelen 29-09-2020 02:20 Tercihiniz; otokrasi mi, demokrasi mi? 16-08-2020 01:09 Hukukun işlevi 07-08-2020 01:12 Barbarlığın son noktası: Çocuklarına kavuşamadan ölen anneler! 30-07-2020 04:12 Vandalizmin kurumlaşmış hali: Cezasızlık pratiği 24-07-2020 02:55 Beton avluların çocukları: Anne! Toprak ne demek? 14-07-2020 00:38 Medeniyetsizlik: Boğulan adalet 08-07-2020 01:11 Meşruiyet: Temel mutabakat – Kamusal müzakere 26-06-2020 03:03 Frenlenemeyen iktidar sorunu 18-06-2020 02:14 Bu kaçıncı Cumhuriyet! 09-06-2020 19:56 İslam'ın siyasetle serüveni: Milliyetçiliğe savrulma 02-06-2020 02:24 Devlet: Güç ve çıkar çatışmalarının alanı 23-05-2020 02:04 Sürgünün trajedisi: Toprağın tadını özlemek 16-05-2020 22:03 Devletin emrindeki din: Diyanet İslam'ı 12-05-2020 02:19
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Türkiye'de erken seçim ihtimali var mı?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
webmaster forum