DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Atilla Aytemur
Atilla Aytemur
Giriş Tarihi : 14-04-2020 00:49
Güncelleme : 14-04-2020 01:08

Vebadan sonra Avrupa’da ne oldu?

COVID-19 salgını bütün şiddetiyle sürerken filozoflar, bilim insanları, fütüristler ve siyasetçiler dünyayı bekleyen değişimleri tartışmaya şimdiden başladılar.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyenler bir hayli fazla. Nelerin, ne ölçüde değişeceğini görmek için zamana ihtiyacımız var. Ama felaketler geçip gittikten sonra, toplumlar ve devletlerde çok ciddi altüst oluşlar yaşandığını ve büyük değişikliklerin olduğunu tarihten biliyoruz.

Şu ana kadar bu salgının girmediği ülke neredeyse kalmadı. Sağlık sistemi ve kurumları tökezlemeyen devlet yok gibi. Bırakalım solunum cihazını ve yoğun bakım yatağını filan, maske ve eldiven gibi en basit ve ucuz bir ihtiyacı karşılamakta dahi zorlanıyorlar.

20. yüzyılda yaşanan onca küresel salgın tecrübesine rağmen, devletlerin ve sistemlerin yaşadıkları şaşkınlık, yüzkarası hazırlıksızlık ve sergiledikleri acz haklı olarak sorgulanıyor.

Bu sorgulamanın da uzun süre devam edeceği aşikâr. Tarih, bu konuda bize yardımcı olabilecek kaynakların en önemlilerinden biri. Dönem çok farklı, şartlar çok değişik ve insanlık bambaşka bir yerde olsa bile, yapacağımız değerlendirmelerde, çıkaracağımız derslerde bir nebze de olsa katkısı olacaktır.

Bu bakımdan, 1346-1351 yılları arasında Ortaçağ Avrupa'sında yaşanan ve "Kara Ölüm" diye nitelenen veba salgınının o günün ölçüleri içinde küresel nitelikte olması nedeniyle, sonrasında ortaya çıkan köklü değişimlerle ilgili hayli fikir verebilecek önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum.

Bu amaçla vebanın getirdiği yıkımı ve sonrasında Avrupa’nın ekonomik, siyasi ve toplumsal yaşamında yarattığı köklü değişimi bazı akademisyenlerin makalelerinden ve konuyla ilgili kimi kitaplardan araştırmaya çalıştım.*

Vebanın nasıl ortaya çıktığı, nasıl yayıldığı ve neler yaşandığı gibi hususları yazıya almadım. Sonrasında yaşanan köklü değişim hakkında edindiğim bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Genel sonuçları birkaç cümlede vererek başlamak istiyorum.

Bir devir kapanıyor...

En can yakıcı sonuç Avrupa’nın bu salgında nüfusunun üçte birini (yaklaşık 60 milyon) kaybetmesi ve aynı nüfus düzeyini ancak 16. yüzyılda yakalayabilmesidir. Son derece önemli gördüğüm diğer bir husus, başka bir dizi etkenle birleşen bu salgının Avrupa'da feodalizmi sonlandıran ve yeni bir çağı başlatan gelişmelere vesile olmasıdır.

En ağır yıkım ve yaygın ölümler yoksullar, serfler, köylüler ve işçiler arasında görülmesine karşın sürecin seyri özgür emeğin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Yüksek fiyatlar ve durgunluk nedeniyle tüccarlar, yeni pazarlar bulmak üzere Avrupa dışına açıldılar. Bu adım kimi ülkelerin emperyal yönelimlerine giden yolu araladı.

Kilisenin otoritesi ve Latincenin hâkimiyeti sona erdi; mahkemelerde, okullarda ve kiliselerde yerel diller öne çıktı. Öğrenim herkese açıldı.

Yahudiler, içme suyu kuyularını zehirledikleri iddiasıyla her yerde toplu katliam uğradılar ve yakıldılar. Kaçıp kurtulanların dışında Avrupa’da hemen hiç Yahudi kalmadı.

Kent yönetiminde, kurumlarında ve mimarisinde büyük değişiklikler yaşandı. Tıp ve hekimlik doğa bilimlerinden bağımsızlaştı. Halk sağlığı fikri oluştu, tedbir alma zihniyeti gelişti. İçme suyunun temiz tutulması ve ormanların korunmasına önem verilmeye başlandı.

Devletlerin askeri yapısı sarsıldı; ordular güç kaybetti. İngiltere ile Fransa arasında süren Yüzyıl Savaşları'nın (1337-1453) devam ettirilmesi artık mümkün olmadı.

Şimdi Ortaçağ'ı kapatıp Yeniçağ'ı başlattığı da ileri sürülen bu köklü değişimlerden bazılarının ayrıntılarına bakabiliriz.

Özgür emek doğuyor...

Yoğun kitlesel ölümlerin yaşandığı kesim yoksullar, köylüler, işçiler ve serfler olduğu için emek gücü, işsizlik diye bir şey kalmayacak ölçüde azaldı.

Toprak sahipleri işçi bulmakta zorlandılar ve emeğin değeri yükseldi. Ücretler iki misli arttı. Angaryada ısrar eden ve parasal karşılığını almak isteyen derebeyleri cezaya başvurdular. Sertlik ve zorbalıkla sonuç alamadılar. Serflik ve kölelik geriledi.

İşçiler ve tarımda çalışan köylüler koşullarının iyileşmesini istediler. Daha iyi şartlar yönünde bazı adımlar atıldı. Feodal beyler karşısında daha özgür bir emek gücü ve piyasası ortaya çıktı. Ücretli iş gücü yaygınlaştı.

Ekin ve hasat yapılamaması nedeniyle sıkışan ve geliri azalan senyörler topraklarını bölüp kiraya verme yoluna gittiler. Toprakla elde edilen zenginlik sarsıldı. Hayvancılığa yönelim başladı.

Nüfus azaldığı için fiyatlar düştü ve tüccarlar yeni pazarlar peşinde dış dünyaya açıldı. Sanayi mallarına ilgi arttı ve yeni sektörler oluştu. Para etkili bir faktör olarak şehir ve kır ekonomisine daha fazla girdi.

Feodalizm çöküyor...

Feodalizmin bölük pörçük yapısı hem veba karşısında etkisiz kaldı, hem de sonrasında durumu kontrolü altına alabilecek imkânlarını büyük ölçüde yitirdi. Salgın karşısında tamamen başarısız olan ve tepki toplayan Katolik kilisesiyle sürdürülen ilişki de bunu besledi.

Derebeyleri çalıştırdıkları ve hükmettikleri işçileri, köylüleri, serfleri ve köleleri büyük ölçüde salgın sırasında kaybedince konumları sarsıldı. Çalıştıracak insan bulamayıp bölgelerine nüfuz edemediler.

Toprak varlığı eskisi gibi zenginlik sağlayan bir alan olma özelliğini kaybetmeye başladı.

Feodalizmin yıkılması, merkezileşme ve uluslaşma sürecine adım adım girildi. Ulusal sınırlar belirmeye başladı. İmparator ve krallar giderek öne çıktı.

Hurafeler çöktü, Kilise parçalandı, sekülerleşme başladı

Kilise veba salgınını önlemekte etkin olamadı; günahkârlığı bahane etti. Vebayı "Tanrı'nın gazabı" olarak gösterip, insanları cezalandırdığını iddia etti. Yaygın yozlaşma, dinsel görevlerin yapılmaması, günah çıkarmanın ve ölü gömmenin reddedilmesi ve hatta kiliselerin terk edilip bölgeden kaçılması halkta derin hayal kırıklığı ve öfke yarattı.

Vebayla mücadele tedaviye yerine azizlerin, rahiplerin, yıldız hareketlerinin, büyü ve tütsülerin, sihir, efsun ve hurafelerin öne sürülmesi itibar kaybına neden oldu. Derin teolojik tartışmalar doğdu. Siyasal konumu sorgulanmaya başladı. Din ve dünya işlerinin birlikte sürdürülmesinin yanlışlığı dile getirildi ve ayırma yönündeki talepler güçlendi.

Salgında kilise çok sayıda yetişmiş mensubunu kaybetti. Öyle ki, bu durum Latincenin Avrupa’daki hakimiyetini sonlandırdı. Boşalan yönetim kademelerine büyük ölçüde dışarıdan yerli dilleri konuşan ve yazan unsurlar yerleşti. Böylelikle sekülerleşmenin yolu iyice açıldı. Papa ve kilise bir daha eski günlerine dönemedi; siyasal ve toplumsal hiyerarşideki yerini kaybetti.

Martin Luther’in önderlik ettiği kilise ve inançta reform fikri yaygınlaşıp güçlendi. Tanrı'ya ulaşmada kilisenin aracılığına gerek olmadığı fikri yaygınlaştı. Vebanın kimseyi ayırmadığına dikkat çekildi.

İngiltere Kralı VIII. Henry, Katolik Kilisesi ve Papalık'la yaşadığı anlaşmazlığı, ülkesini oradan koparıp ayrı Anglikan Kilisesi’ni kurarak çözdü. Bu parçalanma kilisenin çok ciddi güç yitimine yol açıyor.

Kent yönetimi ve mimarisinde değişim

Kent mimarisi ve yapı malzemesi büyük değişikliğe uğradı. Yoksul halkın yaşadığı evlerde kullanılan toprak, kil, saman ve ot gibi malzemeden vazgeçildi. Böylece içinde sıçan, fare ve diğer haşeratın yaşaması ve yuva yapması önlenmeye çalışıldı.

Cadde ve sokaklara kanalizasyon sistemi yapılmaya başlandı. Temiz içme ve kullanma suyunu güvence altına alan tedbirler getirildi. Etlerin denetlenmesi sağlandı. Ormanların korunması anlayışı gelişirken, doğayla baş etmenin yolları aranmaya başladı.

Vebalı yerleşim birimleri yok edildi. Mezarlıklar şehir dışına çıkarıldı.

Kent idaresinde anlayış değişti. Tedbir ve ceza birlikte işledi. Çöp ve atıkların uluorta her yere atılması önlendi ve toplanması sisteme bağlandı. Gelişi güzel sokaklara atmanın cezalandırılması uygulamasına gidildi. Pislikle salgın arasındaki ilişki anlaşılmaya başladı. Besilik hayvanların kent sokaklarında dolaştırılması yasaklandı.

Karantina uygulaması getirildi ve ilk kez liman kenti Ragusa’da gerçekleştirildi. Bazı şehir ve kasabalara tecrit uygulanmaya başladı. Şüphelilerin kente girişleri yasaklandı. Alışkanlıklar, hijyen anlayışı, yaşam tarzı değişti.

Salgınlarda genel düzenin tehlikeye girdiği tespit edilerek halk sağlığı fikri geliştirildi. Halkın temizliği için belediyelerin hamam açıp işletmesi sağlandı. Salgınlarla mücadele için yeni meslekler belirlendi.

Tıp ve hekimlik bağımsızlığını kazanırken...

Veba salgını dönemine kadar doğa bilimleri kapsamında olan ve salgına karşı iyi sınav vermeyen tıp ve hekimlik giderek bağımsız bir dal olmaya başladı. Duyulan güven arttı ve tıpta gelişmenin önü açıldı.

Halk sağlığı anlayışı ve sağlık hizmetleri gelişmeye başladı ve yeni kurumlar oluştu. Hastaların ayrı bir evde toplanması (Veba Evi) gibi yeni mekânlar oluşturuldu. Salgın sürecinin seyrini görmek için hastalara ilişkin kayıtlar tutulmaya başlandı.

Veba döneminde giyilen tuhaf kıyafetler, maskeler, dua ve muskalar, hurafeler, ilgisiz reçeteler terk edildi. Hekimlerin hastalarını muayene ve tedaviden etmekten kaçması ahlaki değerler bakımından sorgulanmaya başladı.

Yazıyı bitirirken şunları da ilave etmek isterim: daha o büyük afet yaşanırken Avrupa adım adım değişim geçirmeye başlamış ve yıllar boyu sürmüş. Ayrıca, bu değişimin yıllardır biriken başka değişim dinamikleriyle aynı sürece denk gelmesi yaygınlığını, kapsamını ve derinliğini etkiliyor.

İnsanların, kendilerine bu denli büyük ve ölümcül etki yapan olaylar karşısında çok kapsamlı tepkiler vermeleri, içinde yaşadıkları ülkeyi, devleti ve sistemi yeni şartlara göre değiştirmeye çalışmaları olağandır.

Dünyanın ve ülkemizin ne ölçekte bir değişimle karşı karşıya kalacağını kestirmek çok zor. Ama ne olursa olsun, bunu özgürce ve demokratik yollardan tartışabilmek hepimizin hakkı ve görevidir.

* 1347 Veba Salgınının Avrupa’da Sosyal, Politik ve Ekonomik Sonuçları, Kemal Özden-Mustafa Özmat, İdealkent, Sayı 12, Nisan 2014, sf.60-87

* Henry Pirenne, Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Alan Yayıncılık, İstanbul, Ocak 1983, syf. 180

NELER SÖYLENDİ?
@
Atilla Aytemur

Atilla Aytemur

DİĞER YAZILARI Sosyalistlerin ittifak halleri 03-12-2021 23:27 Durmayan dolar ve duruşma 23-11-2021 02:32 Muhalefetin ayak sesleri... 20-11-2021 22:45 İktidar, hangi dala elini atsa elinde kalıyor! 11-10-2021 01:22 Ali Babacan, DEVA ve yakın gelecek 01-10-2021 04:18 Hedef muhalif belediyeler 25-09-2021 23:34 Edremit vakası 18-09-2021 03:23 Sosyal medyayı susturma yasası! 12-09-2021 02:08 Türkiye, Afganistan'da ne kazandı? 01-09-2021 04:04 Afgan halkı ne yapsın! 26-08-2021 02:21 CHP, göçmen ve sığınmacılara farklı bakmalı 17-08-2021 02:57 Yangın dersleri 10-08-2021 01:47 Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasına hazırlıkları 13-07-2021 05:29 Validebağ Korusu'na dokunmayın! 01-07-2021 00:57 HDP'ye yapılanlar ve yaklaşan seçimler 23-06-2021 03:48 Ezgi Mola'nın isyanı 09-06-2021 03:49 İktidar ve çürüme 01-06-2021 00:54 CHP Raporu'nun işaret ettiği çöküntü! 19-05-2021 02:06 MHP'nin şiddet dili ciddi riskler barındırıyor 12-05-2021 00:12 Emniyet genelgesi: Uydurma suç 01-05-2021 21:22 'Eylem Planı' neden heyecan yaratmıyor! 13-03-2021 00:59 Başarısız Gara operasyonu ve hedefteki HDP 25-02-2021 22:54 Boğaziçi'ndeki iktidar kuşatması 06-02-2021 01:59 Selahatttin Demirtaş ve Erol Katırcıoğlu 01-02-2021 04:03 Türkiye, bu filmi daha önce de gördü! 23-01-2021 05:18 İnanılmaz proje: Cami Gençlik Kolları! 14-01-2021 04:17 Ömer Faruk'un 'KAOS'u (*) 18-12-2020 23:48 Millet İttifakı'nın durumu ve beklentiler 11-12-2020 03:40 Türkiye, Türkiye olalı böyle 'Devran' görmedi! 30-11-2020 05:23 Hedefteki lider: Kemal Kılıçdaroğlu 25-11-2020 22:09 İktidar yeni bir sayfa açabilir mi? 17-11-2020 01:49 Deprem vergisinin tuhaf hikâyesi 07-11-2020 02:34 Muhalif partiler olmasa memleket ne güzel... 02-11-2020 03:21 Seçim tartışması bu şartlarda biter mi? 23-10-2020 23:33 İktidar ülkeyi nereye sürüklüyor? 09-10-2020 21:45 Hukuku tuşa getiren HDP operasyonu 29-09-2020 15:35 "Samimi demokrasi" buysa... 22-09-2020 19:25 İçişleri Bakanı böyle davranamaz! 16-09-2020 01:19 Atlamayalım... Bahçeli bu defa idam istedi! 11-09-2020 02:51 Barış Atay'a saldırı geçiştirilemez! 05-09-2020 02:24 Müjde ve felaket: Karadeniz’in gazı ve seli 30-08-2020 00:55 İktidarın boş işleri 21-08-2020 03:39 'Nepotizm' dediğin böyle olur! 14-08-2020 03:19 Bugün CHP'den ayrılma ne anlama gelir? 08-08-2020 02:04 CHP'deki muhalefet ne diyor? 02-08-2020 02:48 AK Parti'yle nereye kadar? 24-07-2020 01:45 Muteber işadamı ve durmaksızın patlayan fabrikası 16-07-2020 02:51 İktidar, kıdem tazminatında IMF ile aynı noktada buluştu 08-07-2020 00:46 Ak Parti’nin "ince" hesapları 30-06-2020 02:31 Türkiye, Kürt sorununu kiminle çözecek? 22-06-2020 02:30 HDP'yi kapattırma sevdası 11-06-2020 23:20 Yine neler oluyor? 06-06-2020 00:53 Siyasette iki tıkanma 29-05-2020 23:56 Hayır, cüretleri cehaletlerinden değil! 15-05-2020 23:09 Kullanım süresi geçmiş suçlama 06-05-2020 20:50 Adalete ve eşitliğe uzak İnfaz Yasası 17-04-2020 23:31 Vebadan sonra Avrupa’da ne oldu? 14-04-2020 00:49 Salgınla mücadelenin üzerine düşen gölge 02-04-2020 20:56 Korona günlerinde siyaset 15-03-2020 01:28 Ömer Faruk'tan 'Aşk ve Ereksiyon Aşk'ı' 28-02-2020 03:05 Kavala şimdi de FETÖ’nün beyni ve finansörü mü oldu? 20-02-2020 23:42 Vesayet ve darbe tehlikesi hortladı mı? 18-02-2020 23:44 Siyasi ayağı ararken 11-02-2020 21:38 Kanal İstanbul tartışması ve son gerçekler 31-12-2019 18:03 Kamu yetkililerinin sorunlu zihniyeti 20-12-2019 18:59 Kanal İstanbul-3: Risk bombası! 14-12-2019 02:00 Türkiye ücretli geçişe zorlayabilir mi? * 08-12-2019 01:02 Kanal İstanbul hakiki bir ihtiyaç mı? * 03-12-2019 23:06 Bunu da gördük: Üniversiteye haciz! 25-11-2019 23:32 Dipsiz Göl’ün ölümü 17-11-2019 23:37 Otizmli çocuklara ayrımcılık 11-11-2019 00:57 Zor denklem! 02-11-2019 21:29 Yargı ve adalet krizi 08-10-2019 00:06 Bütün anneler birleşin! 29-09-2019 00:06 Sosyal medya ve 'Gariplikler' * 04-09-2019 16:17 İstanbul Belediyesi meğer kimleri finanse etmiş! 29-08-2019 21:57 Yine mi kayyım! 26-08-2019 21:57 HDP Diyarbakır Mitingi'nin düşündürdükleri 31-07-2019 21:54 Hedefteki adalet! 22-07-2019 21:53 Doğu Akdeniz krizi ve iklim değişikliği 20-07-2019 21:51 Ak Parti’de ayrılık rüzgârları 12-07-2019 21:50 Başkanlık tartışmasının ardında dış güçler mi var? 06-07-2019 21:49 Metamorfoz (başkalaşma) ve 23 Haziran Seçimi 28-06-2019 21:48 S-400'ler ve sol partiler 20-06-2019 21:47 "KHK uygulamaları ve Medeni Ölüm" 26-08-2019 21:45 Türkiye Gemisi 23-05-2019 21:43 #sanatçıyadokunma! 15-05-2019 21:41 İktidar, YSK kararı ve muhalefet 07-05-2019 21:38 Ortada kalan İttifak 02-05-2019 21:37 23 Nisan ve linç girişimi 25-04-2019 21:35 HDP bu seçimlerde ne yaptı? 18-04-2019 21:34 Ak Parti ülkeyi nereye sürüklediğinin farkında mı? 11-04-2019 21:33 Ak Parti mahallesinde adresini arayan uyarı 03-04-2019 21:32 Sıradaki kriz: S-400’ler 26-03-2019 21:29 Başkası Adına Konuşmanın Haysiyetsizliği * 15-03-2019 21:27 Zorlamayalım, “beka” seçimlere sığmaz! 07-03-2019 21:25 CHP manifestosu neler vaat ediyor? 27-02-2019 21:09 Ak Parti manifestoda ne diyor, ne demiyor? 14-02-2019 21:11 Seçilmişlerin meşruiyeti ve Venezüela 06-02-2019 21:23 Kaz Dağları'nda itiraz ve isyan! 26-08-2019 12:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1539
 • 2Konyaspor1426
 • 3Hatayspor1426
 • 4Fenerbahçe1424
 • 5Alanyaspor1524
 • 6Galatasaray1523
 • 7Başakşehir FK1422
 • 8Fatih Karagümrük1422
 • 9Beşiktaş1521
 • 10Adana Demirspor1520
 • 11Sivasspor1519
 • 12Antalyaspor1418
 • 13Altay1518
 • 14Gaziantep FK1418
 • 15Giresunspor1416
 • 16Kayserispor1416
 • 17Yeni Malatyaspor1413
 • 18Göztepe1411
 • 19Kasımpaşa1511
 • 20Çaykur Rizespor1410
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Türkiye'de erken seçim ihtimali var mı?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
webmaster forum