DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Atilla Aytemur
Atilla Aytemur
Giriş Tarihi : 14-04-2022 22:45
Güncelleme : 14-04-2022 23:03

Adil seçim ve seçim güvenliği sorunu

Geçtiğimiz Cumartesi günü 'Yeryüzü Güncesi' isimli internet grubunun WhatsApp üzerinden düzenlediği "Adil Seçim için Seçim Güvenliği ve Sivil Toplum" konulu bir toplantıya katıldım.

Toplantının konuşmacısı, Açık Radyo kurucusu ve Altın Saatler Programı Koordinatörü Gürhan Ertür'dü.

Gürhan Ertür, öncelikle "Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu"nun kuruluş süreci ve katılımcı kuruluşlar hakkında bilgi verdi.

Buna göre platform, 2020 Temmuz'unda kurulmuş. Muhtelif kurum ve girişimlerin katılımıyla yapıları zaman içinde genişlemiş. Bugün bünyesinde DİSK, KESK, TMMOB, Seçim 2003 Yerel Medya Koordinasyonu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak ve Adalet Platformu, Sensiz Olmaz Hareketi, Anti Kapitalist Müslümanlar, Anıtpark Forum, Yurttaş Girişimi, İnsan Hakları Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, Demokrasi İçin Birlik, Alevi Bektaşi Federasyonu, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve Mülkiyeliler Birliği gibi çok sayıda kuruluş bulunuyor.

Resmi kurumları bir yana bırakırsak, Türkiye'de seçimlerde haliyle siyasi partiler öne çıkıyor ve sürecin organizasyonu onların denetiminde gerçekleşiyor. Bununla beraber, seçimlerin hilesiz olması, demokratik bir toplum kriteri olarak yurttaşın seçime olan ilgisinin yükseltilmesi, iradesinin zedelenmemesi ve sonuçların denetlenebilmesi için belirli dönemlerde sivil girişimler de kendini gösteriyor. Örneğin, 'Oy ve Ötesi' isimli girişim 2014'ten beri yapılan seçimlerde bu yönde çaba sergiliyor. 2015 seçimlerinde de, bünyesinde yer alan her kesimden çok sayıda ünlüyle Demokratik Güvenli Seçim Girişimi dikkat çekmişti. Bu defa, 2023 seçimlerine giderken, geniş yelpazeli yapısıyla Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu bir sivil toplum girişimi olarak dikkat çekiyor.

Oy kime veriliyorsa onun hanesine yazılmalı

Türkiye'de seçimler genel demokratik bir çerçevede yapılmakla beraber, şaibesiz bir seçim göstermek çoğu zaman zordur. Özellikle, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti iktidarının, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kaybettiği birçok şehir belediyesini vermemek için sergilediği son derece kuşkulu girişimler halen hafızalardadır. Geçtiğimiz günlerde, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda iktidar ortaklarınca yapılan son değişiklikler dikkate alınınca, önümüzdeki seçimlerin adil ve eşit şartlarda ve sürecin bütün aşamasının güvenlik içerisinde gerçekleşeceğinden kuşkuya kapılmamak mümkün değil. O nedenle sivil toplumun endişe duyması ve seçimin adil, eşit ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için girişimlerde bulunması yerindedir. Seçmen ve yurttaş olarak bu aynı zamanda bir hak ve sorumluluktur.

Bu noktada, Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu, kendini iktidarın veya muhalefetin, şu ya da bu partinin tarafı olarak görmediğini, seçmen sayısı 60 milyonu bulan Türkiye'de herkesin adil, güvenli ve özgür şartlarda katıldığı, demokrasinin evrensel ilkelerinin uygulandığı temiz bir seçimden yana olduğunu ilan ediyor. Yani kendilerini, ideolojik ve siyasi tarafı, parti tercihi ne olursa olsun, her seçmen yurttaşın sandığa giren oyunun aynı doğrultuda sandıktan çıkması için çaba gösteren bir sivil girişim olarak tanımlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu güvenirliğini yitirdi

Gürhan Ertür'ün verdiği bilgiye göre platform, kuruluşlarını takiben kamuoyunun önüne ilk çıktıklarında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız, adil bir seçimin herkes için ne kadar hayati olduğunu bilerek çalışıyoruz. Seçimlerin ifade, gösteri, basın, serbest propaganda ve halkın kanaat oluşturma özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda, antidemokratik koşullarda yapılmasına heves edenlerin olduğunu biliyoruz... Seçimlerin güven içinde yapılmasından sorumlu kamu kurumu olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenilirliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Kamu kanalları başta olmak üzere medya ezici ağırlıkla iktidarın elinde. Tüm seçmenlerin iradesinin seçime tam ve eksiksiz yansıması için bütün gücümüzle seçim sürecini izlemek ve sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstereceğiz. Bu amaçla ortaklaşan tüm demokratik kitle örgütlerini, sivil inisiyatifleri, emek ve meslek örgütlerini ve siyasi partileri de aynı çatı altında toplamaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyoruz."

Platform'un bünyesinde toplanan kurumların çeşitliliği ve bütün Türkiye coğrafyasına yaygınlığı dikkate alınırsa, çağrının büyük ölçüde karşılığını bulduğu görülüyor.

Değişiklik teklifinin tartışılması seçmene kapatıldı

Gürhan Ertür, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapılması için iktidar ortakları AK Parti ve MHP tarafından 15 Mart'ta TBMM'ye getirilen teklifi baştan itibaren yakın takibe aldıklarını açıkladı. Meclis'in halktan kopuk yapısı ve iktidar ortaklarının engellemesi nedeniyle, ne komisyon görüşmelerine ne de Genel Kurul'daki oturumlara katılabildiklerini anlattı. Aslında iktidarın, değişiklik teklifinin gerçek mahiyeti hakkında halkın bilgilenmesini pek istemediğinden, açık tartışılmasını da engelleme yoluna gittiğine dikkat çekti.

Buna rağmen, Adil Seçim ve Seçim Güvenliği Platformu, değişiklikte yer alan barajın yüzde 7'ye indirilmesi, Seçim Kurulu başkanlarının kurayla belirlenmesi ve yasanın yürütme yetkisinin cumhurbaşkanlığına verilmesi gibi tekliflerin ifade ettiği anlamı ilk andan itibaren ele alıp eleştirdi. Bu değişiklik maddelerinin yasalaşması halinde adil, eşit, güvenli ve demokratik bir seçimin yolunun kapanacağı hususunda açıklamasıyla seçmenleri ve siyasi partileri ısrarla uyardı.

Cumhurbaşkanının sınırlamalardan muaf olduğu seçim adil olamaz

Bilindiği gibi, değişiklik teklifi, hakkında Anayasa Komisyon ve TBMM Genel Kurulu'nda yapılan sınırlı tartışmaların ardından, 31 Mart 2022 itibariyle yasalaştı. İktidarın küçük ortağı MHP gözetildiği için, baraj beklendiği gibi yüzde 7 oldu. İttifak içinde yer alan partilerin seçim bölgelerinde milletvekili çıkarmak için yeterli oyu almaları şartı getirildi. İttifaka verilen artık oyların boşa gitmesine, esas olarak birinci parti ve karşı ittifakın milletvekili çıkarmasına neden olan ve oy desteği daha az olan partilerin tasfiyesi sonucunu doğuran bir sistem getirildi. TBMM'de grup kurarak seçime katılabilme imkânı da ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanının her türlü seçim sınırlamasından muaf tutularak, devlet bütçesi ve kaynaklarını istediği kullanması yasal hale getirildi ve eşitlik ilkesi yok edildi. Seçim kurulu başkanlarının belirlenmesinde de kıdem ve liyakat bir yana bırakılıp kura sistemi getirildi.

Gürhan Ertür, değişikliğin Meclis'te açık oylama bile yapılmadan kabul edilmesinin platformlarınca ciddi şekilde eleştirdiğini belirtti. Seçim sisteminde köklü bir değişikliğe gidildiğine dikkat çekti. Bunun sonucunda daha kötü, daha adaletsiz bir seçim sistemiyle karşı karşıya olduğumuzu, seçim süreci güvenliğinin ve sandık güvenliğinin ağır darbe aldığını vurguladı. Cumhurbaşkanına tanınan imkânların Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

Gürhan Ertür, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda yapılan bu değişikliklerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini önerdiklerini ve yaptıkları basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyurduklarını açıkladı. Hatta, ülke gerçekliği dikkate alınarak bütün partilerin bu yönde davranmasını istediklerini söyledi. Nitekim CHP de değişikliği iptal edilmesi isteğiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürdü. Yurttaşların ve sivil toplumun da süreci yakından izlemesi gerektiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi değişiklikleri iptal etmelidir

Gürhan Ertür'e göre, Adil Seçim ve Seçim Güvenliği Platformu, seçimler konusuna bir yurttaş seferberliği çerçevesinde yaklaşıyor. Meselenin seçim günü sandığa gidip oy kullanmaktan ibaret olmadığını, öncesinden başlanıp oyun sandığa atılmasından sonraki süreci de titizlikle takip etmenin önemine işaret ediyor. Bunun için partilerle görüşme yapmaya çalıştıklarını, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini, işbirliği geliştirmek istediklerini, yurttaşları bütün Türkiye sathında platform bünyesindeki komisyon ve çalışma gruplarına katılmaya davet ettiklerini özellikle vurguluyor. Halk iradesinin, seçmen tercihinin her türlü müdahaleden uzak bir şekilde, adil ve eşit şartlarda, titiz ve temiz bir seçimle tecelli etmesinin, ancak sivil toplumun böyle bir teyakkuzuna bağlı olduğunu hatırlatıyor.

Doğrusu, önümüzdeki seçimin önemi ve kritik niteliğini dikkate alırsak, Adil Seçim ve Seçim Güvenliği Platformu'nun çağrısı, Türkiye'nin bugünkü şartlarında büyük önem kazanmış durumda. Ülke, birçok bakımdan tıkandı. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerini kazanmak için gözlerini kararttığı, demokrasi ve hukuk dışına çıkarak her şeyi yapabilecek bir noktaya savrulduğu görülüyor. Bunun, bütün toplum tarafından önlenmesine ihtiyaç var.

Seçmen yurttaşların partileri ne olursa olsun, bulundukları yerde bu platformla ilişkiye geçmeleri ve çalışmalarında yer almaları, hem birçok olumsuz gelişmeyi zamanında önleyecek, hem de ortak demokratik geleceğimize bir tuğlanın konulmasına hizmet edecek. Bunun için Platform'un iletişim bilgilerini de aşağıda sunuyorum.

www.secimgüvenligi.org

e-posta: secimguvenligiplatformu@gmail.com

NELER SÖYLENDİ?
@
Atilla Aytemur

Atilla Aytemur

DİĞER YAZILARI Cinayet davası 05-07-2022 01:40 Diyarbakır gazetecileri 24-06-2022 00:40 Halim Spatar ve anıları 16-06-2022 23:23 Sosyal medya ve internet yasa tasarısı: Şekerler ve zehirler 02-06-2022 01:34 SADAT ve iktidar 25-05-2022 03:36 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası 27-04-2022 03:09 Adil seçim ve seçim güvenliği sorunu 14-04-2022 22:45 AK Parti'nin son umudu 21-03-2022 22:53 Ukrayna'nın işgaline sosyalistler nasıl bakıyor? 05-03-2022 00:42 Aysel Tuğluk 20-02-2022 01:59 Muhteşem Süleymaniye'ye perde çekmek! 11-02-2022 01:28 Millet İttifakı'nın performansı ve beklentiler 02-02-2022 10:23 'Sosyal Kaynaşma ve Kürtler: Coğrafi Farklılıklar' * 22-01-2022 22:22 16-01-2022 02:03 Sevgili arkadaşımız Saffet Uygur'u kaybettik 06-01-2022 02:34 Ayhan Bilgen'in 'yeni' yolu 29-12-2021 03:56 Vakit tamam; yeni ekonomiye geçiyoruz! 19-12-2021 00:50 Sosyalistlerin ittifak halleri 03-12-2021 23:27 Durmayan dolar ve duruşma 23-11-2021 02:32 Muhalefetin ayak sesleri... 20-11-2021 22:45 İktidar, hangi dala elini atsa elinde kalıyor! 11-10-2021 01:22 Ali Babacan, DEVA ve yakın gelecek 01-10-2021 04:18 Hedef muhalif belediyeler 25-09-2021 23:34 Edremit vakası 18-09-2021 03:23 Sosyal medyayı susturma yasası! 12-09-2021 02:08 Türkiye, Afganistan'da ne kazandı? 01-09-2021 04:04 Afgan halkı ne yapsın! 26-08-2021 02:21 CHP, göçmen ve sığınmacılara farklı bakmalı 17-08-2021 02:57 Yangın dersleri 10-08-2021 01:47 Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasına hazırlıkları 13-07-2021 05:29 Validebağ Korusu'na dokunmayın! 01-07-2021 00:57 HDP'ye yapılanlar ve yaklaşan seçimler 23-06-2021 03:48 Ezgi Mola'nın isyanı 09-06-2021 03:49 İktidar ve çürüme 01-06-2021 00:54 CHP Raporu'nun işaret ettiği çöküntü! 19-05-2021 02:06 MHP'nin şiddet dili ciddi riskler barındırıyor 12-05-2021 00:12 Emniyet genelgesi: Uydurma suç 01-05-2021 21:22 'Eylem Planı' neden heyecan yaratmıyor! 13-03-2021 00:59 Başarısız Gara operasyonu ve hedefteki HDP 25-02-2021 22:54 Boğaziçi'ndeki iktidar kuşatması 06-02-2021 01:59 Selahatttin Demirtaş ve Erol Katırcıoğlu 01-02-2021 04:03 Türkiye, bu filmi daha önce de gördü! 23-01-2021 05:18 İnanılmaz proje: Cami Gençlik Kolları! 14-01-2021 04:17 Ömer Faruk'un 'KAOS'u (*) 18-12-2020 23:48 Millet İttifakı'nın durumu ve beklentiler 11-12-2020 03:40 Türkiye, Türkiye olalı böyle 'Devran' görmedi! 30-11-2020 05:23 Hedefteki lider: Kemal Kılıçdaroğlu 25-11-2020 22:09 İktidar yeni bir sayfa açabilir mi? 17-11-2020 01:49 Deprem vergisinin tuhaf hikâyesi 07-11-2020 02:34 Muhalif partiler olmasa memleket ne güzel... 02-11-2020 03:21 Seçim tartışması bu şartlarda biter mi? 23-10-2020 23:33 İktidar ülkeyi nereye sürüklüyor? 09-10-2020 21:45 Hukuku tuşa getiren HDP operasyonu 29-09-2020 15:35 "Samimi demokrasi" buysa... 22-09-2020 19:25 İçişleri Bakanı böyle davranamaz! 16-09-2020 01:19 Atlamayalım... Bahçeli bu defa idam istedi! 11-09-2020 02:51 Barış Atay'a saldırı geçiştirilemez! 05-09-2020 02:24 Müjde ve felaket: Karadeniz’in gazı ve seli 30-08-2020 00:55 İktidarın boş işleri 21-08-2020 03:39 'Nepotizm' dediğin böyle olur! 14-08-2020 03:19 Bugün CHP'den ayrılma ne anlama gelir? 08-08-2020 02:04 CHP'deki muhalefet ne diyor? 02-08-2020 02:48 AK Parti'yle nereye kadar? 24-07-2020 01:45 Muteber işadamı ve durmaksızın patlayan fabrikası 16-07-2020 02:51 İktidar, kıdem tazminatında IMF ile aynı noktada buluştu 08-07-2020 00:46 Ak Parti’nin "ince" hesapları 30-06-2020 02:31 Türkiye, Kürt sorununu kiminle çözecek? 22-06-2020 02:30 HDP'yi kapattırma sevdası 11-06-2020 23:20 Yine neler oluyor? 06-06-2020 00:53 Siyasette iki tıkanma 29-05-2020 23:56 Hayır, cüretleri cehaletlerinden değil! 15-05-2020 23:09 Kullanım süresi geçmiş suçlama 06-05-2020 20:50 Adalete ve eşitliğe uzak İnfaz Yasası 17-04-2020 23:31 Vebadan sonra Avrupa’da ne oldu? 14-04-2020 00:49 Salgınla mücadelenin üzerine düşen gölge 02-04-2020 20:56 Korona günlerinde siyaset 15-03-2020 01:28 Ömer Faruk'tan 'Aşk ve Ereksiyon Aşk'ı' 28-02-2020 03:05 Kavala şimdi de FETÖ’nün beyni ve finansörü mü oldu? 20-02-2020 23:42 Vesayet ve darbe tehlikesi hortladı mı? 18-02-2020 23:44 Siyasi ayağı ararken 11-02-2020 21:38 Kanal İstanbul tartışması ve son gerçekler 31-12-2019 18:03 Kamu yetkililerinin sorunlu zihniyeti 20-12-2019 18:59 Kanal İstanbul-3: Risk bombası! 14-12-2019 02:00 Türkiye ücretli geçişe zorlayabilir mi? * 08-12-2019 01:02 Kanal İstanbul hakiki bir ihtiyaç mı? * 03-12-2019 23:06 Bunu da gördük: Üniversiteye haciz! 25-11-2019 23:32 Dipsiz Göl’ün ölümü 17-11-2019 23:37 Otizmli çocuklara ayrımcılık 11-11-2019 00:57 Zor denklem! 02-11-2019 21:29 Yargı ve adalet krizi 08-10-2019 00:06 Bütün anneler birleşin! 29-09-2019 00:06 Sosyal medya ve 'Gariplikler' * 04-09-2019 16:17 İstanbul Belediyesi meğer kimleri finanse etmiş! 29-08-2019 21:57 Yine mi kayyım! 26-08-2019 21:57 HDP Diyarbakır Mitingi'nin düşündürdükleri 31-07-2019 21:54 Hedefteki adalet! 22-07-2019 21:53 Doğu Akdeniz krizi ve iklim değişikliği 20-07-2019 21:51 Ak Parti’de ayrılık rüzgârları 12-07-2019 21:50 Başkanlık tartışmasının ardında dış güçler mi var? 06-07-2019 21:49 Metamorfoz (başkalaşma) ve 23 Haziran Seçimi 28-06-2019 21:48 S-400'ler ve sol partiler 20-06-2019 21:47 "KHK uygulamaları ve Medeni Ölüm" 26-08-2019 21:45 Türkiye Gemisi 23-05-2019 21:43 #sanatçıyadokunma! 15-05-2019 21:41 İktidar, YSK kararı ve muhalefet 07-05-2019 21:38 Ortada kalan İttifak 02-05-2019 21:37 23 Nisan ve linç girişimi 25-04-2019 21:35 HDP bu seçimlerde ne yaptı? 18-04-2019 21:34 Ak Parti ülkeyi nereye sürüklediğinin farkında mı? 11-04-2019 21:33 Ak Parti mahallesinde adresini arayan uyarı 03-04-2019 21:32 Sıradaki kriz: S-400’ler 26-03-2019 21:29 Başkası Adına Konuşmanın Haysiyetsizliği * 15-03-2019 21:27 Zorlamayalım, “beka” seçimlere sığmaz! 07-03-2019 21:25 CHP manifestosu neler vaat ediyor? 27-02-2019 21:09 Ak Parti manifestoda ne diyor, ne demiyor? 14-02-2019 21:11 Seçilmişlerin meşruiyeti ve Venezüela 06-02-2019 21:23 Kaz Dağları'nda itiraz ve isyan! 26-08-2019 12:45
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Türkiye'de erken seçim ihtimali var mı?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
webmaster forum