1969’da, Niğde Lisesi öğrencisi iken okuduğum bir kitap belleğime kazınmıştı. Prof. Dr. Osman Nuri Koçtürk’ün yazdığı Gıda Emperyalizmi kitabı. Koçtürk Hoca, 50 yıldan fazla bir zaman önce, sanki bugünleri yazmış ve geleceği okumuştu. Kitapta yazılanlar, bugün birebir yaşanmaktadır.

1950’li yılların başında, NATO'ya girmemiz için, Kore Savaşı’nda ölmek için asker göndermemizden başka, bize sunulan Amerikan cipi, Hitler copu, savaş artığı bitkisel nebati yağ, peynir, süt tozu, mandofon cinsi inekler, Meksika buğdayı, genleriyle oynanmış meyve-sebze gibi tarım ürünleri yaygınlaştı. Hayvancılık ve az su tüketen hububat ürünleri yerine, çok su tüketen tarım ve sanayi ürünleri arttı. Yeraltı-yerüstü su kaynakları çekildi, kuraklık ve obruklar çoğaldı. Atatohum yok oluyor... Orman, yeşil ve yaşam alanlarda, hovardaca yapılan maden arama ve işletmeler nedeniyle yangınlar, sel, heyelan, erozyon ve doğal afetler doğayı ve yaşamı tehdit ediyor. İklim değişikliği, ozon tabakası zayıflığı ve çevre felaketleri; kara ve denizlerde yapılan nükleer sanayi ve silahlanma yarışları, bilinçsiz su ve yaşamsal kaynak tüketimi ve cehalet bu kirli ve vahşi gidişin nedenlerindendir.

Maden sahaları, tarım alanları, hayvancılık bitiyor. Etibank, Sümerbank, savunma ve kalkınma sanayisinin yanı sıra, üretim araçları, ağır sanayi fabrikaları özelleşiyor, satılıyor.

Kurtuluş ve kuruluş ilkelerimiz ve andımız, Batı merkezli yoz kültürlerin ve çağdışı-gerici akımların etkisiyle yok ediliyor. Dil bayrağımız Türkçe ve köklü Türk Kültürü yok ediliyor. Bazı Batı merkezli ve onlardan beslenen satılmış-yalaka bilim insanı, araştırmacı, yazar ve gazetecilerin yalan ve yanlış kaynakları, özbenliğimizi ve değerlerimizi eritiyor.

Gittiğim 99 ülkede ve arşınladığım Anadolu coğrafyasında, kaybolan Türk kültürü izlerini ve Atatürk’e olan hayranlık ve mazlum ulusların esin kaynağı olan ilkelerine olan bağlılığı merakla araştırıyor, belgeliyor, yazıyor ve paylaşıyorum.

Her şeye karşın, insanlık tarihi yeniden yazılıyor. Özellikle Anadolu coğrafyasında var olan 12 bin yıllık üstü örtülü, gizli inanç ve yaşam alanları, bilinmeyen yönleriyle zengin medeniyet mirasları ve alternatif turizm rotasını farklı kültür turu olarak, Yoleri Gezgin Derviş ya da Modern Seyyah rehberliğinde gezmek gereklidir.

Anadolu Karız Su Medeniyeti izleri: Göbeklitepe, Karahantepe, Nemruttepe, Alacahöyük, Çatalhöyük, Van Urartu Tuşpa Kalesi, Gürpınar Çavuştepe, Beyşehir Eflatun Havuzu, Ereğli İvriz Hitit Kaya Kabartması, Ulukışla-Porsuk Hitit-Tiyana Höyük Tepesi... Taş tepelerin burcu, taş kitap müzesi-kültür harcı... Merakla keşfedilmeyi, belgelenmeyi, korunmayı ve tanıtılmayı bekleyen çokça arkeolojik, tarihi miraslar ve kültür varlıklarımızı keşfimiz sürüyor.

Resmi ve gayrı-resmi, yerli ve yabancı tarihi eser kaçakçıları ve Anadolu coğrafyasında toryum, uranyum, bor, altın, gümüş, bakır, demir, pirit, krom, petrol, doğalgaz ve tarihi eserler gibi yeraltı, yerüstündeki kıymetli ulusal varlıklarımızı yabancılara tapu, harita, gizli belge, bilgi, maden arama-işletme ruhsatı ve mülk edinmelerine yasal olanak sağlayan bazı arkeolog ve kültür müdürü yerli işbirlikçi vatan hainlerine ‘dur’ demenin tam zamanı...

Vatansever Anadolu aydınlarını; mimli, suçlu, sabıkalı, anarşist, ‘solcu’ ve düşman ilan eden, nadiren de olsa yeni linç kışkırtıcılığı yapan ve terörden beslenen bazı sapık vatan hainlerinin bu kirli oyununu bozmak, Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkan, barış ve huzur isteyen sağduyulu halkımızın iyi niyetli istemi ve derin-temiz tavrıdır.

TRT Belgesel Kanal, TC Kültür Bakanlığı ve bazı yerel yönetimlerin desteği ile çektiğim belgesel filmler ve yazdığım kitaplarla konuyu kamuoyu ile paylaştım. Yetkili-yetkisiz tüm ilgilileri uyardım. Vatan toprakları yağmalanmaya devam ediyor, hâlâ...

İlgilenen yurtsever dostlar için, kaynak eserlerimden bazıları: Anadolu Su Medeniyeti (24’x13 bölüm), Anadolu Karızları, Kutsal Su Zemzem (24’x7 bölüm), Mekke Su Yolları, Uygur Karızları, Uygarlık Burcu Bergama, Tuva Şamanları, Han Duvarları, Mübadele Acısı, Çukurova Kuvayı Milliye Müfrezeleri, Pozantı Kongresi, Karboğazı Baskını ve Kılavuz Yörük Hatice, İstiklalsiz Din Olmaz, Anadolu’nun Aydınlık Yüzü Ulukışla, Beyaz Atlar Diyarı Kapadokya, Kar ile Kor-Hasan Dağı, Sıkıntılı Seneler-Kutsal Emanetler Niğde’de (1943-1947).

 

emperyalizm kâğıttan kaplan-o kir

savaşsız-sömürüsüz dünya, bir esir

coğrafi yalıtımla ayrışan-ulu nehir

netleşip, durulan dilde, yok kibir

çağlar içinden şiir akan, lir-şehir

aşkı ciddiye alan, yoksul köylü

ve gönlü varsıl, bir eren-ulu pir

suyu öpen, toprağa can veren

anadolu ekini-bereketli dişi şiir