Ekonomi
Giriş Tarihi : 13-02-2022 01:14   Güncelleme : 19-02-2022 04:56

TÜİK’ten, Enflasyon Araştırma Grubu hakkında suç duyurusu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Enflasyon Araştırma Grubu hakkında yaptığı şikâyeti haklı buldu.

TÜİK’ten, Enflasyon Araştırma Grubu hakkında suç duyurusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yöneticiliğini Veysel Ulusoy'un yaptığı ve kamuoyunda kendilerini Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) adıyla tanıtan grup için 23 Ocak 2021'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi gönderdi.

Dilekçe de ENAG'ın 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 6. maddesinin 3. fıkrasına aykırı hareket ettiği, aynı Kanunun 53. maddesi uyarınca adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ENAG üyelerinin adres bilgilerinin İstanbul'da olması nedeniyle dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve Başsavcılık TÜİK'in vermiş olduğu şikâyet dilekçesini inceleyerek, TÜİK'i haklı buldu.

Adli para cezası ile soruşturma giderinin ödenmesi durumunda kamu davası açılmayacak

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturması Bürosu tarafından 17 Ocak 2022'de Ulusoy'a gönderilen "Ön Ödeme Önerisi" belgesinde, "Yukarıda yazılı suçu işlediğinize dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu anlaşıldığından, bu suça temas eden adli para cezası ile soruşturma gideri olmak üzere toplam tutarı ödemeniz durumunda hakkınızda bu suçtan kamu davası açılmayacağı, ancak cezanın ödenmemesi durumunda hakkınızda kamu davası açılacağı" ifadeleri yer aldı.

Yönetici cezayı ödedi, ENAG kamu davasından kurtuldu

Ulusoy, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın göndermiş olduğu adli para cezası ve soruşturma gideri masrafını ödeyerek, işlediği suçu kabul etmiş oldu ve hakkında kamu davası açılmasından kurtuldu.

Sözkonusu TÜİK Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında, "İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları halinde, araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler" hükmü yer alıyor.

Aynı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında, "Bu Kanunun 6. maddesinin üçüncü fıkrasında ve 14. maddesinde belirtilen yükümlülüklere uymayan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcilerine adli para cezası verilir" hükmü bulunuyor.