Gündem
Giriş Tarihi : 27-12-2020 23:56   Güncelleme : 31-12-2020 03:02

İçişleri'nden 'Dernekler Kanunu'yla ilgili eleştirilere yanıt

Meclis'te kabul edilen 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'da 'Yardım Toplama' ve 'Dernekler Kanunu'yla ilgili yapılan yeni düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri'nden 'Dernekler Kanunu'yla ilgili eleştirilere yanıt

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunu'yla ilgili yapılan yeni düzenlemelere neden ihtiyaç duyulduğu konusunda, "Düzenleme ile daha etkili bir denetimle şeffaflığın sağlanması, vatandaşlarımızın hayır duygularının suiistimalinin engellenmesi ve sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve daha güvenilir olması amaçlanmakta; ayrıca üyesi olduğumuz ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda politikalar geliştiren Financial Action Task Force-FATF'in (Mali Eylem Görev Gücü) tavsiyeleri de karşılanmaktadır" denildi.

"Yardım Toplama Kanunu'ndaki düzenlemeye ilişkin zorlaştırıcı herhangi bir hüküm getirilmedi"

Yeni düzenleme ile 'Yardım Toplama Kanunu'nda var olan düzenlemeye ilişkin zorlaştırıcı herhangi bir hüküm getirilmediğine dikkat çekilerek, "Mevzuatta açıkça hüküm bulunmayan, kötüye kullanımı açık olan ve sıkça başvurulan internet üzerinden izinsiz yardım toplanmasının önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca her türlü izinsiz veya usulüne uygun yapılmayan yardım toplama faaliyetleri ile ilgili idari para cezalarının üst limiti artırılmıştır" bilgisine yer verildi.

"Görevden uzaklaştırılan kişinin yerine mahkeme tarafından görevlendirme yapılır"

"Dernek organlarında hangi durumlarda görev alınamaz ve derneklerde görevden uzaklaştırma hangi durumlarda mümkündür?" sorularına da şu yanıt verildi:

"Terörizmin finansmanı, uyuşturucu ve kara paranın aklanması suçlarından mahkûm olanlar, derneklerin yönetim ve denetim kurulunda görev alamazlar. Bu kişiler, yasaklanmış hakların geri verilmesi (memnu hakların iadesi) durumunda görev alabilirler. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı yönetim ve denetim kurullarında görevli olanlar ve ilgili personel hakkında mahkeme tarafından dava açılarak kovuşturma başlatılması halinde, bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Bakan tarafından görevden uzaklaştırılanların yerine ancak mahkeme tarafından görevlendirme yapılır."

Cevap verilen sorular

Paylaşımda, "Yurtdışına yapılacak yardımlara ilişkin bir sınırlandırma bulunmakta mıdır, derneklere üye olunması konusunda bir sınırlama getirilmiş midir, önceki mevzuatta görevden uzaklaştırma bulunmakta mıydı, derneklerin faaliyetten alıkonulması hangi durumlarda mümkündür, önceki mevzuatta derneklerin faaliyetten alıkonulmasına ilişkin düzenleme bulunmakta mıydı, diğer ülkelerin mevzuatında görevden alma ve faaliyetten alıkoymaya ilişkin düzenleme bulunmakta mıdır, denetimlerde neden bilirkişi görevlendirilebilmektedir, derneklerin diğer kamu görevlilerince denetlenmesi yeni bir uygulama mıdır, dernek denetimlerinde belge ve bilgi istenebilmesine yönelik düzenleme Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı mıdır, vakıflar, Dernekler Kanunu kapsamına alınmakta mıdır, düzenlemede örgütlenme özgürlüğüne aykırı bir husus bulunmakta mıdır, düzenleme, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun mudur?" soruları da cevaplandı.