Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılarak yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'ni yürürlüğe koydu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19'uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.