Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na gelen 8. Yargı Paketi’nde TMSF’nin kayyum olarak atanabileceğine ilişkin madde teklif metninden çıkarıldı.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.

Görüşmelerde, teklifin bir maddesiyle ilgili değişiklik önergesi verildi.

Oylanan ve kabul edilen önergeye göre "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde yargı mercilerince kayyum atanmasına karar verildiği takdirde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanabilmesini" içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.