Gündem
Giriş Tarihi : 13-01-2022 00:25   Güncelleme : 19-01-2022 04:24

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik: Teklif Meclis'ten geçti

Meclis Genel Kurulu'nda, Bireysel Emeklilik Sistemi'yle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk kısmı kabul edildi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik: Teklif Meclis'ten geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Yapılan görüşmelerde, teklifin ilk bölümünde yer alan maddeler kabul edildi.

Kabul edilen değişiklikler

Buna göre;

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek. Üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

  • İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle vergi kanunları uyarınca, iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

Kısmi ödeme alma imkânı

  • Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkânı sağlanacak.

  • Halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek.

45 yaş üstü de sisteme dahil edilebilecek

  • İşveren tarafından ödenenler hariç Türk vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi'ne iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'nce hesaplanacak.

  • Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkili olacak.

  • 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.