DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ümit Kardaş
Ümit Kardaş
Giriş Tarihi : 09-02-2021 00:28
Güncelleme : 09-02-2021 00:34

Üniversitenin misyonu

"Kurbağa kendi bataklığından çıkmamışken, ben

ona nasıl denizden söz edebilirim? Kendi yöresinde

kalan yaz kuşuna buzdan nasıl söz edebilirim?

Bilge kendi öğretisinin tutsağıysa eğer, ona nasıl

yaşamdan söz edebilirim ki?" Chuanga Tse (İÖ 4. yy.)

Kültürün temel alanları olan düşünce, bilim ve sanatta değişmez payda yaratıcılıktır. Bu nedenle insanları yarınlara hazırlayabilecek ve yaratıcılığı ön plana çıkartabilecek bir eğitim sistemini sağlayabilmemiz çok önemli. Ortak amaç yaratmaktır.

Düşünce ve bilimin okullarını ilk kez Antik Yunan'da görüyoruz. İlk üniversiteleşme hareketi 11. yüzyılda (Salerno-1076, Paris-1110, Oxford-1167, Cambridge-1209) ortaya çıkıyor. Farabi'nin ders verdiği Harran Üniversitesi 900'lü yıllarda faaliyet gösterirken 13.yy.' da Çifte Minare (1200), Konya Karatay (1252), Sivas Gök (1271) medreseleri kuruluyor, bu medreselerde Fatih ve Kanuni döneminde felsefe, mantık, matematik, astronomi, anatomi dersleri verilmeye başlanıyor.

16 ve 17. yüzyıllarda Fransız Edebiyatı Racine, La Bruyere, Corneil, La Fontaine, Montesquieu ile altın çağını sürerken, İngiltere'de Newton ve J. Watt'ın buluşları yaşanıyor, 1765'te Diderot Fransız Ansiklopedisi'ni bitirirken, 1768'de Edinburgh'da "Encylopaedia Britannica" yayınlanıyordu. Batı eğitim sisteminin araştırıcı ve yaratıcı nitelikte gelişmesi 16 ve 17. yüzyıldaki buluş ve keşiflere zemin hazırlamış oldu.

Avrupa bu süreci yaşarken, Osmanlı medrese eğitim sistemi felsefeden (Felsefe=Filyo+Sofia=Bilgi Sevgisi) (Osmanlıcada İlm-i Hikmet) koparak mevcut bilgilerin yinelenmesi ve dini referanslara dayanılması sonucu gerilemeye başlayarak çağının gerisine düşüyordu.

Osmanlı'da bilim ve sanat eğitimi yıllar sonra 1795 yılında Mühendishane-i Berri-i Hümayun adı altında kurulan ve 1929 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüşen kurum ile 1863 yılında Darülfünun adı ile kurulan ve 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne dönüşen kurum, yine 1881'de Sanayi-i Nefise adı ile kurulup 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüşen kurum ile başlamış oldu.

Yapılan araştırmalarda eğitilmiş insanımızda iletişim, ekip çalışması, sorunları çözme, öğrenmeyi öğrenme eksiklikleri saptandı. Bu durumun nedeni olarak eğitim sistemimizin kalıplaşmış bilgiler vermesi ve yaratıcı düşünceyi kazandırmaya yönelik bir sisteme sahip olmayışı görülmekte.

Yaratıcılık, bireyin kendi gücünü kullanma ve kendisinde var olan olanakları akıllı ve özgür anlamda gerçekleştirme yeteneği olarak tanımlanmakta. Yaratıcılık gücü gelişmiş birey, kendi kişilik çizgilerinin niteliğine uygun bir yaratıcılık alanına yönelirken, hem kendisinin hem de bulunduğu ortamın özgür olması gerekir.

Ne yazık ki ülkemizdeki eğitim sistemi ezberciliğe dayanmakta, araştırmacı ve yaratıcı öğeleri barındırmamakta. Türk toplumunun sorunları çözen değil, biriktiren ve kapalı düzen gösteren bir yapıya sahip olduğu görülmekte.

Öğreticinin bireyi şekillendirirken yapacağı şey bireyde okumaya, araştırmaya yönelik bir istek ve merak uyandırmak, bireyin kültürel etkinliklere katılımını sağlamak, sorun çözebilme yöntemleri konusunda bilinçlendirmek, katılımcı bir birey yaratmanın heyecan ve tutkusunu aşılamak olmalı.

Eğitimde toplam kaliteyi sağlayabilmek için sistem değişikliğinin eğitimin her kademesinde aynı anda uygulanması gerekir. Kendisine özgüveni olan, katılımcı, araştırmacı, sorun çözebilen, özgür düşünceli, yaratıcı özellikler taşıyan birey, hangi mesleğe sahip olursa olsun, ülkenin gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Bunun anlamı eğitimde toplam kalitedir.

Eğitim sistemimiz sözkonusu nitelikte birey yetiştirecek ilke, anlayış ve araçlara sahip bulunmamakta. Yaratıcılıkta başarıya ulaşan bir toplum temelde yurttaşlarına kendi olma özgürlüklerini verebilmekte. "Hükümetlerin en iyisi bize kendimizi idare etmemizi öğreten hükümetlerdir." (Goethe)

Kültürlerin oluşumunda değişmez payda yaratıcılıktır. Bir toplum yaratıcılığı oranında evrenselliğe ulaşabilir. Yaratıcı kültür sürecinde "üniversitenin misyonu ne olmalı" sorusu önem kazanmakta. Bunun için "Üniversite neye yarıyor? Niçin orada duruyor?" sorusunun yanıtını aramak, bu soruyla yüzleşmek gerekiyor.

Üniversite gençlere doktor, avukat, hakim, öğretmen, mühendis, ekonomist, yönetici olma gibi birçok mesleği öğretir. Ayrıca üniversitede araştırma yapılır, bilim üretilir ve araştırma yapmanın teknik ve metotları gösterilir.

Ancak altyapısı olmadan açılan, ülkenin zayıf siyasi ve ekonomik yapısının yansıdığı üniversitelerden fazla bir şey beklenemeyeceği açık. Yine ülkemizde üniversitelerin bilim üretme ve bilim adamı yetiştirme işlevi de çok düşük düzeyde. Bu kusur, üniversitelerin örgütleniş biçiminden, yasal düzenlemelerden doğduğu gibi, bilimsel yönelimin ve araştırma yeteneğimizin geleneksel kıtlığından kaynaklanmakta.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu meslek kategorileriyle üniversitelerde kurulan fakülteler arasındaki bağlantının planlanmamış olması, üniversite mezunu gençlerin alanlarında istihdam edilebilme imkânını ortadan kaldırırken, işsizlik sorunu durumu vahimleştirmekte.

Ayrıca üniversiteler Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) sistemiyle merkezi, hiyerarşik yapılanma içinde kendi dinamiğini harekete geçiremediği gibi, herhangi bir reform hareketine karşı kilitlenmiş bulunmakta. Siyasetinde, ekonomisinde, yargısında çözüm üretemeyen bir ülkenin üniversitesini iyi duruma getirmesi ise olanaksız.

Ancak yükseköğrenimin mesleki eğitim ve araştırmadan çok daha önemli bir misyonu, kültür ya da çağın sahip olduğu canlı fikirler dizgesinin eğitimini yeniden yaratmaktır. Yaşam bir kaos, vahşi bir ormandır. Ama insan beyni o kargaşa ortamında kaybolmuşluk duygusu içinde tepki gösterir. Kendisine yollar, patikalar bulmaya çalışır.

Evren üstüne fikirler, nesnelerin ve yaşanılan dünyanın ne olduğu hakkındaki fikir ve kanılardan oluşan dizge tam anlamıyla kültürdür. Kültür, insanın yaşamı anlamsız bir trajedi gibi yaşamamasını sağlar.

Çağımız üniversiteleri mesleki eğitimleri karmaşıklaştırmış, ayrıca kültür aktarımını ise ortadan kaldırmış bulunmakta. Bu eleştiri Avrupa üniversiteleri bakımından yapılmakta. Bizim üniversitelerimiz bakımından ise böyle bir misyon, düşünce alanına girmiş değil.

Üniversitenin kültür aktarımı yapması çok önemli bir işlevi. Bugünün insanı her zamankinden daha bilgili ama dünya ve insan üstüne çağına yakışır bir fikir dizgesinden yoksun durumda.

Bu nedenle meslek sahiplerinin meslekleri dışında kendi çağlarının düzeyinde yaşayarak toplumun yaşamını etkileme yeteneğini kazanmaları önemli. İşte bu nedenle üniversitede kültür eğitimini yaratmak temel bir uğraş olmalı.

Doktor, yargıç, avukat, general veya din adamı bugün fizik kozmosun ne olduğunu bilmiyorsa, insanlığı bugünkü kavşak noktasına getirmiş bulunan tarihsel değişimler konusunda kafasında tutarlı bir kavram bulunmuyorsa, fizik biliminin yarattığı yaşamsal evren fikrine, tarih ve biyoloji fikrine yabancı ise kültürlü insan sayılmaz.

Böyle bir insanın gerçekten iyi bir avukat, iyi bir doktor ya da öğretmen olması da çok güçtür. Ayrıca yaşamının mesleki uğraşı dışında kalan alanlarında etkisiz ve güdük kalacak, vasatlığı aşamayacaktır. Oysa yaşam ormanında yolu şaşırmamak için yaşanılan zaman ve mekân üstüne fikir sahibi olmak gerekir. Avrupa üniversitelerinde artık kültür eğitimi başrole çıkmaya başlamış durumda...

Sonuç olarak, üniversitenin öncelik sırasına göre işlevini "kültür aktarımı", "meslek eğitimi", "bilimsel araştırma ve yeni bilim adamlarının yetiştirilmesi" olarak üç başlıkta toplamak mümkün.

Şimdi ülkemizdeki üniversitelerin bu işlevi ne denli yerine getirdiğini düşünelim: Üniversitelerimizin çoğu, sahiden üniversite değildir. Dilediğimiz her şeyi olacağımızı iddia edebiliriz ama olmadığımız şeyi olmuşuz gibi yapmak doğru bir davranış değildir. "Mış gibi yapmak", sonuç olarak yozlaşmayı ve çürümeyi getirir.

"Mış gibi yapan" bir kurum, aşağılanmaya alışır ve özsaygısını yitirir. Bu nedenle üniversitelerimizde hem altyapı hem zihniyet olarak köklü bir reforma gereksinim bulunmakta.

Üniversitelerimiz YÖK'ün vesayeti altında gerilerken, bu kurumu dahi baypas eden partili cumhurbaşkanlığı sisteminin cumhurbaşkanına tanıdığı yetkilerin yarattığı erozyon kurumsal bir çöküşe neden olmakta.

1946'dan 1981'e kadarki 35 yılda üniversitelerde seçim yoluyla rektör olunurken, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan YÖK ile birlikte atanma sistemine geçildi. 1992'de rektörlerin belirlenme sürecini düzenleyen kanun maddesi değişti ve seçimler geri getirildi.

Kanuna göre, devlet üniversitelerinde rektör adayları, profesör unvanına sahip akademisyenler arasından önce öğretim üyeleri tarafından seçiliyor, daha sonra YÖK adayların üçünü Cumhurbaşkanının onayına sunuyor, en son da Cumhurbaşkanı rektörü atıyordu.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 2016'da yayımlanan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devlet üniversitelerine rektörlerin YÖK tarafından önerilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanması sistemi getirildi. Böylece üniversite devre dışı bırakılarak zaten yaratıcılığı ve kültür aktarımını engelleyici bir vesayet kurumu olan YÖK ile birlikte partili ve bu nedenle tarafsız olması beklenmeyen ikinci güçlü bir vesayet makamı oluşturulmuş oldu.

Bu durumda rektörlerin seçilme kriterlerinin objektif olması, liyakatin ön plana alınması mümkün değildi. Bunun yerine sübjektif, indi ve şahsi ölçülerin esas alınması ise beklenen bir durumdu.

Rektör seçiminde devre dışı bırakılmış Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin itirazlarının şiddetle bastırılması, yapılan atamada ısrar edilip yeni fakülteler açılarak üniversitenin insicamının bozulması ve bütün bunların U.S. News & World Report sitesinin hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasının 2019 verilerine göre dünyada 234'üncü, 2020'de 186'ncı olan, fizik alanında ise dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasında 66'ncı sırada bulunan Boğaziçi Üniversitesi'ne reva görülmesi hüzün verici.

Üniversitelerce yapılacak rektör seçimlerinde en çok oyu alan üç aday arasından rektör atama yetkisi ancak parlamenter sistem içinde toplumun tamamını temsil eden,  partili olmayan, tarafsız bir cumhurbaşkanına verilebilir.

Bir ulusun politikacılarının ve akademisyenlerinin kültürel insani seviyesi başta üniversiteler olmak üzere tüm kurumlarının medeniyet seviyesini belirler.

NELER SÖYLENDİ?
@
Ümit Kardaş

Ümit Kardaş

DİĞER YAZILARI AİHM kararları ışığında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu 29-06-2022 22:19 Hayat, ölüm ve gölgemiz 23-06-2022 00:04 Barışsever ve özgürlükçü bir hukuk ihtiyacı 16-06-2022 04:08 Zihniyet ikliminde bir çıkmaz: Kısırdöngüde debelenen Türkiye 07-06-2022 02:55 Halife Sultan II. Abdülhamid 30-05-2022 22:58 Adığe (Çerkez) Katliamı 25-05-2022 02:47 Gerçekdışının karşısındaki güç: Sevgi 21-05-2022 02:24 Otokratik rejimin ceza kanunundaki aygıtları 15-05-2022 01:45 Adaletin yitiminde son nokta: Kavala davası 30-04-2022 23:56 İlerleme yanılgısı: Kadim bilgeliğin yolu 24-04-2022 02:38 Küresel sistemi yeniden tasarlamak 18-04-2022 22:22 Çingene medeniyeti 13-04-2022 04:34 Küreselleşmenin bencil aktörleri: Çöküşe giden yol 08-04-2022 01:40 Duvarları yıkabilecek miyiz? 01-04-2022 05:31 Süpürenler ve süpürülenler 24-03-2022 00:50 Dünya: Hassas kalplerin cehennemi 14-03-2022 21:05 Yeni bir dünya inşası-2: Rusya rol alabilir mi? 08-03-2022 01:41 Yeni bir dünya inşası: Madalyonun iki yüzü 06-03-2022 00:47 Türkiye Mahkemesi Nihai Raporu: İşkence 24-02-2022 01:44 Birlikte yapabiliriz! 16-02-2022 02:27 Türkiye Mahkemesi nihai mütalaası: 'Yargı bağımsızlığı ve adalete erişim' 09-02-2022 02:51 Kalıcı istisna hali: Hukuksuzluğun normalleşmesi 30-01-2022 01:25 Şiddetin sıradanlaşması 23-01-2022 22:31 İnsanın güçle sınanması 16-01-2022 01:46 Siyaset-bürokrasi-mafya-organize suç örgütü döngüsü 05-01-2022 01:29 Hukukun askıya alınması 29-12-2021 04:15 Yükseltin vicdanınızı! 20-12-2021 03:08 Bırakın adalet yerini bulsun... 12-12-2021 00:57 Düşüncenin erotikleşmesi 06-12-2021 01:06 Akıldışılığın büyüsüne kapılmak 27-11-2021 03:23 Dekadans: Çöküş! 19-11-2021 02:38 Alevilik (8): Başat kimliğin yarattığı çıkmaz 15-11-2021 01:36 Alevilik (7): Ayrı bir inanç sistemi mi? 09-11-2021 05:30 Alevilik (6): Devletin değişmeyen politikası 04-11-2021 02:22 Tekçi Cumhuriyet'ten Çoğulcu Demokrasi'ye 30-10-2021 01:30 Alevilik (5): 18-19. yüzyıl katliamlar zinciri 25-10-2021 01:13 Alevilik (4): Yeniçerilikle ilişkisi bağlamında Bektaşilik 18-10-2021 01:50 Alevilik (3): 15–16. Yüzyıl: 'Kıyım dönemi' 13-10-2021 00:48 Alevilik (2): Babai Ayaklanması 04-10-2021 01:05 'Turkey Tribunal' ('Türkiye Mahkemesi') 30-09-2021 01:53 Alevilik (1): Aleviliğin oluşum süreci 23-09-2021 23:26 "Tekçi-Otokratik" rejimin simgesi: Diyanet İşleri Başkanlığı 19-09-2021 02:56 12 Eylül'ün simgesi: Diyarbakır Cezaevi 13-09-2021 01:28 "Eylül" 09-09-2021 02:18 Kürtler (13): Talepler - Yeni bir inşa için öneriler - 2 04-09-2021 03:07 Kürtler (12): Yeni bir inşa için öneriler 30-08-2021 04:01 Kürtler (11): Yüzleşme-Müzakere-Uzlaşma-İşbirliği ihtiyacı 22-08-2021 03:22 Kürtler (10): Devlet iktidarının hedefindeki HDP 15-08-2021 03:28 Kürtler-9: Taleplerin siyasallaşmasını engelleme süreci 09-08-2021 02:59 Kürtler (8): 1980 Askeri Darbesi'ne uzanan süreç 01-08-2021 04:19 Kürtler (7): Dersim'den "Tunç Eli"ne 25-07-2021 02:47 Kürtler (6): Ağrı İsyanı'ndan Zilan katliamına! 18-07-2021 00:53 Kürtler (5): Takrir-i Sükûn rejimine geçiş 12-07-2021 01:44 Kürtler (4): 1922-1924 04-07-2021 02:57 Kürtler (3): 1916-1923 26-06-2021 03:47 Kürtler (2): 19. yüzyıl 21-06-2021 03:38 Kürtler (1): 16-18. yüzyıl 15-06-2021 03:55 Çağdaş tiranlığın terör yönetimi 04-06-2021 02:12 Organize suç örgütlenmesi bağlamında mafya 27-05-2021 02:20 "Bir daha asla!" diyebilmek için - 3 17-05-2021 02:15 "Bir daha asla!" diyebilmek için - 2 08-05-2021 01:09 "Bir daha asla!" diyebilmek için 30-04-2021 23:10 İnsanın hangi hali? 22-04-2021 01:25 Mağdurların empati ittifakı 02-04-2021 01:46 "Dil"den "Gönül"lere akmak! 18-03-2021 01:51 Kanımla düşünüyorum! / Hermann Göring 10-03-2021 02:59 Yeni anayasa inşa sürecinin açmazları 17-02-2021 21:49 Üniversitenin misyonu 09-02-2021 00:28 Türk anayasaları bağlamında yasama-yürütme dengesi 02-02-2021 02:23 Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne anlama geliyor? 28-01-2021 04:03 Öteki korkusundan kurtulmak için: Kendi uçurumuna atlamak 19-01-2021 04:58 Sıfırdan Anayasa İnşası: Yeni Anayasa Platformu (YAP) örneği 14-01-2021 04:00 "Küresel eril sistem"in mağdurları: Kadınlar 08-01-2021 04:19 Çok dilli - çok bölgeli anayasa: Güney Afrika anayasası 31-12-2020 03:32 Sıfırdan anayasa inşası: Güney Afrika örneği 22-12-2020 01:59 Tabula Rasa: Sıfırdan anayasa inşası 13-12-2020 05:11 Kayyım atamaları bağlamında 1921 Anayasası 08-12-2020 23:49 Anayasacılık: Batı-Osmanlı anayasa hareketleri 30-11-2020 04:56 Sistemin saldırısı karşısında direniş odağı: Aşk 12-11-2020 23:30 Empati ihtiyacı 29-10-2020 00:11 'Çok Kalpli Asi' 14-10-2020 22:23 Eylül’le gelen 29-09-2020 02:20 Tercihiniz; otokrasi mi, demokrasi mi? 16-08-2020 01:09 Hukukun işlevi 07-08-2020 01:12 Barbarlığın son noktası: Çocuklarına kavuşamadan ölen anneler! 30-07-2020 04:12 Vandalizmin kurumlaşmış hali: Cezasızlık pratiği 24-07-2020 02:55 Beton avluların çocukları: Anne! Toprak ne demek? 14-07-2020 00:38 Medeniyetsizlik: Boğulan adalet 08-07-2020 01:11 Meşruiyet: Temel mutabakat – Kamusal müzakere 26-06-2020 03:03 Frenlenemeyen iktidar sorunu 18-06-2020 02:14 Bu kaçıncı Cumhuriyet! 09-06-2020 19:56 İslam'ın siyasetle serüveni: Milliyetçiliğe savrulma 02-06-2020 02:24 Devlet: Güç ve çıkar çatışmalarının alanı 23-05-2020 02:04 Sürgünün trajedisi: Toprağın tadını özlemek 16-05-2020 22:03 Devletin emrindeki din: Diyanet İslam'ı 12-05-2020 02:19
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Türkiye'de erken seçim ihtimali var mı?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
webmaster forum