DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ümit Kardaş
Ümit Kardaş
Giriş Tarihi : 19-01-2021 04:58

Öteki korkusundan kurtulmak için: Kendi uçurumuna atlamak

Sapiens, tarım devrimiyle birlikte toprağın sınırlarını çitlerken özel mülkiyet hırsının neden olacağı kötülüğün temellerini de atıyordu. Üretimin artması ve üretilen üzerinden alışverişin hızlanması süreç içerisinde şehirleri, feodalleri, devletleri, hükümdarları, orduları, bürokrasiyi yaratırken, insan, ordu, okul, aile kurumları üzerinden itaat altına alındı.

Devlet, yarattığı kurumların gücüyle "düzen" kavramı üzerinden insanlara hükümran olurken, doğanın kendi kaosunu, yani yabanı bozarak insanın var olduğu doğal ortamın sonunu hazırlamakta.

Ömer Faruk Bir Yaratıcılık İmkânı Olarak: KAOS isimli son kitabında bizi "düzen"in yarattığı krizler sonucu oluşan "kaos" ile "düzen" tarafından tasalluta uğrayan "kaos=yaban" karşıtlığı, "düzen"in kendi dışındaki "kaos"a yaklaşımı, ele geçirilemez ve öngörülemez olanın bir yaratıcılık imkânı olarak ortaya çıkma potansiyeli üzerinde düşünmeye davet etmekte.

Faruk, deneme türünün özgün bir örneği olan kitabında Batı dünyasının ufuklarında gezinmekte; sinema, edebiyat ve anılara yaslanarak tespitlerini somutlaştırmakta; kelimelerin gücünü kullanarak kulağımıza fısıldarken işitmenin ve dinlemenin üstünlüğüne güvenmekte.

Konuya Giorgio Agamben'in önemli bir kavramsallaştırmasını aktararak, bizi bir kapıdan geçirip kendimizle yüzleşeceğimiz tekinsiz bir alana sokuyor.

"Başka canlılar ancak kendi özgül potansiyellerini gerçekleştirebilirler. Oysa insanlar, kendi empotanslarına (Ö.F. bu sözcüğü, yapabilme potansiyeline sahip olma olarak anlamakta.) muktedir olan hayvanlardır. İnsan potansiyelinin büyüklüğü, kendi empotansının uçurumuyla ölçülür. Özgürlüğün kökü de [bu] potansiyelin uçurumunda yatar... Özgür olmak kendi empotansına muktedir olmaktır, kendi eksikliğiyle ilişkide olmaktır."

Faruk bu aktarımdan sonra ağaç ya da hayvanın "uçurum korkusu" yerine geçirdiği  "öteki korkusu" bulunmaması üzerinden insanın "uçurum korkusu"nun kaynağı, nedeni ve sonucu, hatta uçurumun bizatihi kendisi olduğu ve bu korku yüzünden "sürekli kriz üreten" bir varlık olarak yaşamını sürdürdüğü vurgusuyla kendimize yöneltmemiz gereken soruya açıklık getiriyor: "Uçurum korkusunun kökeni nedir?"

İnsan, "uçurum korkusu"ndan kaçarken "öteki korkusu"yla yaşamını yıkıma götürmekte. "Öteki korkusu"yla "bahçenin evi" "evin bahçesine" dönüşmüş, ardından büyükşehirler, tapınaklar, siyasete ve bürokrasiye ait binalar, kışlalar, cezaevleri, toplu konutlar, gökdelenler gelmiş durumda.

Albert Einstein, insanın Evren olarak adlandırılan Bütün'ün uzay ve zamanda sınırlanmış bir parçası olmasına rağmen kendisini ayrı varlık olarak kabul etmesinin onu zindana kapatan bir tür optik yanılsama olduğunu belirtirken, bu zindandan çıkarak kalbimizi bütün canlı varlıklara ve muhteşem doğaya açma çabasının kendimizi özgürleştirmemize ve içsel bir güven duymamıza katkıda bulunacağını belirtmekte.

Einstein'ın sözlerini kulağımıza fısıldayan Faruk, Ranier Maria Rilke'nin sözlerini de bize aktarmakta: "Varoluşumuzu mümkün olduğunca bütünlüklü (Ö.F. "Bütün"den hareketli ve hareketsiz canlı türlerinin yanı sıra, hava, su, toprağın dahil olduğu bir toplamı anlamakta.) biçimde kabul etmeliyiz... bizden beklenen tek cesaret tuhaf, olağanüstü, açıklanamaz olanla yüzleşmektir. Açıklamaya gelmez olan karşısında duyulan korku, sadece bireyin varoluşunu değil, aynı zamanda insanın insanla olan ilişkilerini de yoksullaştırdı, onları, kıyıda, güvenli bir yerde korumak için, sonsuz olanaklar ırmağından çıkardı."

"Öteki korkusu" üzerine inşa edilen "düzen", "kaos=yaban"ın anlamını olumsuzlayarak belirlemekte. Böylece "kaos" bir korku faktörüne dönüşürken "düzen"e itiraz edenleri de mahkûm etmekte.

Faruk, bu noktada bir ayrıma giderek "düzen"in "razı olma" (gönüllülük) ve "maruz kalma" (zorlama) üzerinden şekillendiği tespitini yapıyor. Bunun sonucu her yeni "düzen" isteği "maruz kalan" ile "razı olmak isteyen" arasındaki gerilimi artırıyor.

"Düzen"in tüm kurumlarıyla militaristleşerek "düzenli ordu"ya dönüşmesi (son zamanlarda buna yaygın şekilde paramiliter örgütlerin de eklenmesi) savaşın "organize kaos"a dönüşmesine yol açarken, toplu katliamların, toplama kamplarının, işkence merkezlerinin meşru kabul edildiği "kitlesel bir kötülük örgütlenmesi" ortaya çıkmakta.

Faruk, "düzen"in yarattığı kaosun kitle ile ilişkisini kurarken şunları söylemekte: "Savaş sonrasında ise aile, ümmet, millet, halk ve sınıf mensupları ders kitaplarında, meydanlarda, sinema salonlarında, medya ve parlamentoda ya zaferi alkışlayarak kutlar ya da "acı"sını diri tutarak, intikam planları tasarlayarak sonraki savaşa hazırlanır... ...Hal böyleyken "düzen"in "yaban"daki öngörülemez ve ele geçirilemezliği "kaos" diye yaftalaması evcilliğin haysiyetsizlik = (özsaygı yoksunluğu) itirafından başka bir şey değildir."

"Düzen", kendi dışındakini, yani öngörülemeyeni ve ele geçirilemeyeni bize tehlike olarak gösterip korku yaratarak kendi yarattığı krizlere rıza göstermemizi isterken, rıza göstermediğimiz takdirde bizi zor ve şiddetle teslim alacak kurumları ve araçları kullanmakta. Maruz kalınarak oluşturulan her toplum "acı" biriktirir derken Emma Goldman'dan aktarır: "Her toplum hak ettiği suçlulara sahiptir."

"Kaos"un sır'dan (= imgeden, meçhulden, tesadüften, riskten, kaybolmaktan, haritasızlıktan), "düzen"in ise her şeyi bilmek ve kontrol etmekten yana olduğunu belirtirken Sigmund Freud'un "düzen"i bir tekrarlama takıntısı olarak ele almasına referans vermekte.

"Düzen, bir kez kurulduktan sonra insanın bir şeyi ne zaman, nerede, nasıl yapması gerektiğini belirleyen ve böylece benzer durumlarda tereddüt ve kararsızlığı engelleyen bir tekrarlama takıntısıdır."

Bu anlamda "düzen", insanları tüketen, medyatik olmayı önceleyen, itaatkâr kişiler olmaya özendirerek açgözlü kitleler yaratmakta... Güney Koreli filozof Byung-Chul Han, tüketicilerin artık sistemin içerisini sorgulayabilecek bir dışarısı oluşturmadıklarını belirtirken bu durumu "aynının cehennemi" olarak adlandırır ve ekler: "Aynının cehenneminde hakikat yoktur."

Faruk'un vurgusuyla "ev", süreç içerisinde gökdelenlere, toplu konutlara ve büyükşehirlere dönüşerek insanı biçimlendirmiştir. "Aynının cehennemi"nde "artık esin verip esin almanın imkânı olan başkasının zihnini ziyaret eden yoktur, çünkü başkası kalmamıştır.

Faruk, bu kavramdan hareketle insanın uzun yürüyüşünde "farkın fark olarak" kabul edildiği yaratıcı boyutlar olduğunu, kimi insanların aynının cehenneminde yaşamaktansa farkın öngörülemez uçsuz bucaklığında kulaç atmaktan çekinmediklerini belirterek kendi "çünkü"lerini sıralar.

"Çünkü aynılık, doğal olanın yok edilmesi, farkın fark olarak yaşanmasına izin verilmeyerek düzen tarafından kontrol edilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesidir.

"Çünkü aynılık, tüm hareketli ve hareketsiz canlı türlerini evcilleştirerek tesviyeden geçirme operasyonudur.

"Çünkü aynılık, 'maruz kalma'nın... 'kaderini sev'e dönüşerek ölümün... yaşamayı... teslim almasıdır.

"Çünkü aynılık, siyasal alanı yok ederek seçilmiş tek adam rejimlerinin toplumsal dayanağını hazırlar."

"Düzen", "yaban"a tekinsiz bir anlam yüklerken, insan öteki korkusuyla zihninde canavarlar üretmekte. Kitapta referans olarak verilen Richard Kearney, "Biz de öteki için yabancıyız, o da bizi canavar olarak görüyor," derken, ötekini canavarlaştırdığımız sürece kendiliğimizi yaşayamadığımızı, benin tekrar ben olabilmesi için ötekinin öteki olmasına izin vermekten başka bir yol olmadığını, benin içindeki yabancıyı ve yabancının içindeki beni kabullenmenin bir imkân olduğunu belirtiyor.

"Uçurum korkusu"nun yerine "öteki korkusu"nun  geçmesi bizi tüm kötülüklerin kökeni olan bir ırka ya da türe hükmetmeye götürmekte. Faruk'a göre bu durum insanlığın "omnicidi"ye [="tüm kırım"a ="yok oluş"a] kayıtlı olduğunun göstergesi.

Peki kendi uçurumumuza atlamayı, yaralanmayı, acı çekmeyi, yuvarlanmayı, kaybolmayı, sonunda bir "özyıkım"ı göze alabilecek miyiz?

Bu gerilimden çıkmanın başka seçeneği var mı sorusuna Faruk, şu cevabı veriyor: "Uçurumun sonunda ne olduğunu bilmiyoruz, ama başlangıç'a {=yaban'a {=kaos'a] kayıtlı olduğunu biliyoruz, özyıkım mutlak değil, haysiyet (=özsaygı ) edinme ihtimali de var! Yeterli değil mi bu?"

NELER SÖYLENDİ?
@
Ümit Kardaş

Ümit Kardaş

DİĞER YAZILARI Gerçekdışının karşısındaki güç: Sevgi 21-05-2022 02:24 Otokratik rejimin ceza kanunundaki aygıtları 15-05-2022 01:45 Adaletin yitiminde son nokta: Kavala davası 30-04-2022 23:56 İlerleme yanılgısı: Kadim bilgeliğin yolu 24-04-2022 02:38 Küresel sistemi yeniden tasarlamak 18-04-2022 22:22 Çingene medeniyeti 13-04-2022 04:34 Küreselleşmenin bencil aktörleri: Çöküşe giden yol 08-04-2022 01:40 Duvarları yıkabilecek miyiz? 01-04-2022 05:31 Süpürenler ve süpürülenler 24-03-2022 00:50 Dünya: Hassas kalplerin cehennemi 14-03-2022 21:05 Yeni bir dünya inşası-2: Rusya rol alabilir mi? 08-03-2022 01:41 Yeni bir dünya inşası: Madalyonun iki yüzü 06-03-2022 00:47 Türkiye Mahkemesi Nihai Raporu: İşkence 24-02-2022 01:44 Birlikte yapabiliriz! 16-02-2022 02:27 Türkiye Mahkemesi nihai mütalaası: 'Yargı bağımsızlığı ve adalete erişim' 09-02-2022 02:51 Kalıcı istisna hali: Hukuksuzluğun normalleşmesi 30-01-2022 01:25 Şiddetin sıradanlaşması 23-01-2022 22:31 İnsanın güçle sınanması 16-01-2022 01:46 Siyaset-bürokrasi-mafya-organize suç örgütü döngüsü 05-01-2022 01:29 Hukukun askıya alınması 29-12-2021 04:15 Yükseltin vicdanınızı! 20-12-2021 03:08 Bırakın adalet yerini bulsun... 12-12-2021 00:57 Düşüncenin erotikleşmesi 06-12-2021 01:06 Akıldışılığın büyüsüne kapılmak 27-11-2021 03:23 Dekadans: Çöküş! 19-11-2021 02:38 Alevilik (8): Başat kimliğin yarattığı çıkmaz 15-11-2021 01:36 Alevilik (7): Ayrı bir inanç sistemi mi? 09-11-2021 05:30 Alevilik (6): Devletin değişmeyen politikası 04-11-2021 02:22 Tekçi Cumhuriyet'ten Çoğulcu Demokrasi'ye 30-10-2021 01:30 Alevilik (5): 18-19. yüzyıl katliamlar zinciri 25-10-2021 01:13 Alevilik (4): Yeniçerilikle ilişkisi bağlamında Bektaşilik 18-10-2021 01:50 Alevilik (3): 15–16. Yüzyıl: 'Kıyım dönemi' 13-10-2021 00:48 Alevilik (2): Babai Ayaklanması 04-10-2021 01:05 'Turkey Tribunal' ('Türkiye Mahkemesi') 30-09-2021 01:53 Alevilik (1): Aleviliğin oluşum süreci 23-09-2021 23:26 "Tekçi-Otokratik" rejimin simgesi: Diyanet İşleri Başkanlığı 19-09-2021 02:56 12 Eylül'ün simgesi: Diyarbakır Cezaevi 13-09-2021 01:28 "Eylül" 09-09-2021 02:18 Kürtler (13): Talepler - Yeni bir inşa için öneriler - 2 04-09-2021 03:07 Kürtler (12): Yeni bir inşa için öneriler 30-08-2021 04:01 Kürtler (11): Yüzleşme-Müzakere-Uzlaşma-İşbirliği ihtiyacı 22-08-2021 03:22 Kürtler (10): Devlet iktidarının hedefindeki HDP 15-08-2021 03:28 Kürtler-9: Taleplerin siyasallaşmasını engelleme süreci 09-08-2021 02:59 Kürtler (8): 1980 Askeri Darbesi'ne uzanan süreç 01-08-2021 04:19 Kürtler (7): Dersim'den "Tunç Eli"ne 25-07-2021 02:47 Kürtler (6): Ağrı İsyanı'ndan Zilan katliamına! 18-07-2021 00:53 Kürtler (5): Takrir-i Sükûn rejimine geçiş 12-07-2021 01:44 Kürtler (4): 1922-1924 04-07-2021 02:57 Kürtler (3): 1916-1923 26-06-2021 03:47 Kürtler (2): 19. yüzyıl 21-06-2021 03:38 Kürtler (1): 16-18. yüzyıl 15-06-2021 03:55 Çağdaş tiranlığın terör yönetimi 04-06-2021 02:12 Organize suç örgütlenmesi bağlamında mafya 27-05-2021 02:20 "Bir daha asla!" diyebilmek için - 3 17-05-2021 02:15 "Bir daha asla!" diyebilmek için - 2 08-05-2021 01:09 "Bir daha asla!" diyebilmek için 30-04-2021 23:10 İnsanın hangi hali? 22-04-2021 01:25 Mağdurların empati ittifakı 02-04-2021 01:46 "Dil"den "Gönül"lere akmak! 18-03-2021 01:51 Kanımla düşünüyorum! / Hermann Göring 10-03-2021 02:59 Yeni anayasa inşa sürecinin açmazları 17-02-2021 21:49 Üniversitenin misyonu 09-02-2021 00:28 Türk anayasaları bağlamında yasama-yürütme dengesi 02-02-2021 02:23 Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne anlama geliyor? 28-01-2021 04:03 Öteki korkusundan kurtulmak için: Kendi uçurumuna atlamak 19-01-2021 04:58 Sıfırdan Anayasa İnşası: Yeni Anayasa Platformu (YAP) örneği 14-01-2021 04:00 "Küresel eril sistem"in mağdurları: Kadınlar 08-01-2021 04:19 Çok dilli - çok bölgeli anayasa: Güney Afrika anayasası 31-12-2020 03:32 Sıfırdan anayasa inşası: Güney Afrika örneği 22-12-2020 01:59 Tabula Rasa: Sıfırdan anayasa inşası 13-12-2020 05:11 Kayyım atamaları bağlamında 1921 Anayasası 08-12-2020 23:49 Anayasacılık: Batı-Osmanlı anayasa hareketleri 30-11-2020 04:56 Sistemin saldırısı karşısında direniş odağı: Aşk 12-11-2020 23:30 Empati ihtiyacı 29-10-2020 00:11 'Çok Kalpli Asi' 14-10-2020 22:23 Eylül’le gelen 29-09-2020 02:20 Tercihiniz; otokrasi mi, demokrasi mi? 16-08-2020 01:09 Hukukun işlevi 07-08-2020 01:12 Barbarlığın son noktası: Çocuklarına kavuşamadan ölen anneler! 30-07-2020 04:12 Vandalizmin kurumlaşmış hali: Cezasızlık pratiği 24-07-2020 02:55 Beton avluların çocukları: Anne! Toprak ne demek? 14-07-2020 00:38 Medeniyetsizlik: Boğulan adalet 08-07-2020 01:11 Meşruiyet: Temel mutabakat – Kamusal müzakere 26-06-2020 03:03 Frenlenemeyen iktidar sorunu 18-06-2020 02:14 Bu kaçıncı Cumhuriyet! 09-06-2020 19:56 İslam'ın siyasetle serüveni: Milliyetçiliğe savrulma 02-06-2020 02:24 Devlet: Güç ve çıkar çatışmalarının alanı 23-05-2020 02:04 Sürgünün trajedisi: Toprağın tadını özlemek 16-05-2020 22:03 Devletin emrindeki din: Diyanet İslam'ı 12-05-2020 02:19
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper Lig Ahmet Çalık SezonuOP
 • 1Trabzonspor3781
 • 2Fenerbahçe3770
 • 3Konyaspor3767
 • 4Başakşehir FK3762
 • 5Alanyaspor3761
 • 6Antalyaspor3859
 • 7Beşiktaş3758
 • 8Fatih Karagümrük3757
 • 9Adana Demirspor3752
 • 10Galatasaray3852
 • 11Sivasspor3751
 • 12Kasımpaşa3750
 • 13Hatayspor3750
 • 14Kayserispor3747
 • 15Gaziantep FK3846
 • 16Giresunspor3745
 • 17Çaykur Rizespor3836
 • 18Altay3734
 • 19Göztepe3728
 • 20Yeni Malatyaspor3720
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Türkiye'de erken seçim ihtimali var mı?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
webmaster forum