Ekonomi
Giriş Tarihi : 11-11-2020 01:49   Güncelleme : 15-11-2020 01:59

Yeni Bakan Lütfi Elvan, önceliği enflasyonla mücadeleye verecek

Berat Albayrak'ın görevine atanan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Meclis Genel Kurulu'ndaki yemininin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Bakan Lütfi Elvan, önceliği enflasyonla mücadeleye verecek

Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi ElvanTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından açıklama yaptı.

Elvan, yazılı olarak yaptığı ilk resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz.

"GERÇEKÇİ BİR RİSK YÖNETİMİ İLE KAMU FİNANSMANININ KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız.

Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla işbirliği halinde atılacaktır.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM, KÜRESEL SALGININ ETKİLERİNİN AZALDIĞI BİR TOPARLANMA DÖNEMİ OLACAKTIR"

Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız.