Gündem
Giriş Tarihi : 15-12-2020 00:18   Güncelleme : 18-12-2020 08:32

Sokağa çıkma yasağını kötüye kullananlar dikkat!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi' konulu genelge gönderdi.

Sokağa çıkma yasağını kötüye kullananlar dikkat!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valisine gönderdiği 'Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi' konulu genelgede, daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı.

MUAFİYETİN KÖTÜYE KULLANIMI

Son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce (sağlık randevusu alıp randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgi üzerine Bakanlığın harekete geçtiği belirtilen genelgede, şu kararlara yer verildi:

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle sözkonusu olmayacak.

Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek.

RUTİN GÜZERGÂHIN DIŞINA ÇIKILAMAYACAK

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergâhının dışına çıkamayacak.

Bu doğrultuda, ekiplerce kısıtlamanın uygulandığı süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebiyle sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarına dikkat edilecek.

İDARİ YAPTIRIM VE DENETİM UYGULAMASI

Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergâh bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetleri bu esaslar çerçevesinde yürütülecek.