Ekonomi
Giriş Tarihi : 18-01-2022 01:02   Güncelleme : 22-01-2022 02:44

Şirketlere Kurumlar Vergisi istisnası: Yasa teklifi Komisyon'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifine göre, yabancı para ve altınlarını Türk Lirası'na çeviren kurumlara vergi istisnası getiriliyor.

Şirketlere Kurumlar Vergisi istisnası: Yasa teklifi Komisyon'da

Yabancı para ve altınlarını Türk Lirası'na çeviren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Yabancı para ve altınlarını Türk Lirası'na çeviren kurumların, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr payları, vergiden istisna olacak.

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler "enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem" olarak değerlendirilecek.

31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı, geçmiş yıllar kâr/zarar hesabında gösterilecek.

Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecek.

Faiz ve kâr payları vergiden istisna olacak

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını Türk Lirası'na çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr payları vergiden istisna olacak.

Buna göre, kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirası'na çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlıkları en az 3 ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı istisna edilecek.

Ayrıca yabancı para cinsinden varlıkların Türk Lirası'na çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları vergilendirilmeyecek.

Mezkur istisnaya, dönüşümün desteklenmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kâr payları da dahil ediliyor.

Bu kapsamda bir geçici vergi döneminden sonra Türk Lirası'na dönüşümün gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk Lirası'na çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da istisna edilecek.

Kurumların, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, belirtilen asgari süreler dahilinde değerlendirmeleri durumunda, altının Türk Lirası'na çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar da vergilendirilmeyecek.

Gelir vergisi mükelleflerini de kapsıyor

Komisyonda kabul edilen önergeyle, bu istisnalar, kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri için de geçerli olacak.

Bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ceza ve gecikme faizi uygulanarak tahsil edilecek.