Gündem
Giriş Tarihi : 05-12-2021 02:53   Güncelleme : 11-12-2021 02:43

Sağlık emekçilerinden 'insan onuruna yakışacak maaş' talebi

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz!' başlıklı bir eylem düzenleyen İzmir Sağlık Platformu, iktidara yaptığı çağrıda, "Tüm sağlık emekçilerine yoksulluk sınırının üzerinde insan onuruna yakışır tek kalem maaş verilmelidir" talebinde bulundu.

Sağlık emekçilerinden 'insan onuruna yakışacak maaş' talebi

İzmir Sağlık Platformu, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz!' başlıklı bir eylem yaptı.

Eyleme; İzmir Sağlık Platformu'nu oluşturan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık- İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED), İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) katıldı.

"Sağlık emekçilerinin sosyal ve özlük hakları gasp ediliyor"

Genel Sağlık-İş Sendikası adına konuşan İzmir Şube Genel Sekreteri Ali Kemal Akgül, "Sağlıkta dönüşüm dedikleri yıkım projesi her geçen gün hem halkımızın, hem de biz sağlık emekçilerinin canını yakmaya devam ediyor" dedi.

"Birinci basamak, verdiği tüm sağlık hizmetlerinin yanında en çok da toplumun sağlığını korumak açısından önem arz etmektedir. Bu önemine rağmen birinci basamaktaki çalışanlar, gereken destek ve haklarını alamamakta, üstelik bunca özverili çalışma karşılığında ceza yönetmeliği ile cezalandırılmaktadır" ifadelerini kullanan Akgül, sağlık emekçilerinin sosyal ve özlük haklarının gasp edildiğini söyledi.

"Aile Sağlığı Merkezleri hizmet sunan için de, hizmet alan içinde elverişsiz şartlara sahip"

Akgül şöyle konuştu:

Aile Sağlığı Merkezleri personel eksikliği nedeniyle tıkanma noktasına gelmiş, üzerine bir de pandeminin ağır yükü eklenince birinci basamak çalışanlarının tükenmişliği had safhaya ulaşmıştır. Aile Sağlığı Merkezleri ziyaretlerimiz sırasında gördüğümüz üzere bazı merkezler hizmet sunan için de, hizmet alan içinde elverişsiz şartlara sahip. Bu bir tercih değil elbette, koşulların dayatması. Oysaki tüm Aile Sağlığı Merkezleri devlet eliyle yapılmalı, havalandırmadan ısıtmaya, bekleme salonundan muayene odalarına kadar çalışma koşulları sağlanıp sağlık hizmeti verilecek kalite ve şartlarda teslim edilmelidir. İşte Aile Hekimleri bu şartlarda hizmet üretirken, ceza yönetmeliği dayatılmıştır.

Derhal ifade özgürlüğünü engelleyen, sözleşme feshini kolaylaştıran, gözünü aile hekimleri ve aile sağlık çalışanlarının cebine diken bu ceza yönetmeliği geri çekilmelidir. Ebesi olmayan aile hekimliği birimi kalmamalıdır. Yıllardır maliye bakanlığının kadro vermediği kandırmacası ile bu durum geçiştirildi. Bu pandemi döneminde bu kadrolar ivedilikle alınıp boş birim bırakılmamalıdır. Aile hekimliği birimlerinde görev yapan ebe arkadaşların ücretleri nüfustan bağımsız olmalı ve en az ilçe sağlık müdürlüğünde görev yapan sağlık çalışanı düzeyine getirilmelidir. Ücret kaybı olmaksızın nüfuslar düşürülerek iş yükü azaltılmalıdır.

Aile hekimliği sisteminde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının ücret kesintisi yapılmaksızın yıllık izinlerini kullanmaları sağlanmalıdır.

"Tüm sağlık emekçilerine insan onuruna yakışır tek kalem maaş verilmelidir"

Tüm sağlık emekçileri için;

Ek ödemeler emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmeli, tüm sağlık emekçilerine yoksulluk sınırının üzerinde insan onuruna yakışır tek kalem maaş verilmelidir.

Covid-19'un tüm sağlık çalışanlarına iş kazası meslek hastalığı kapsamında haklar veren özel bir düzenleme acilen yapılmalıdır.

Ağır ve kötü çalışma koşulları düzeltilmelidir.

Yetersiz dinlenme alanları uygun şekilde düzeltilmelidir.

7/24 hizmet veren kreşler olmalıdır.

Ulaşım için Servis hizmeti 24 saat esasıyla sağlanmalıdır.

Sözleşmeli, ücretli, vekil gibi kamuda güvencesiz çalışma biçimleri kaldırılmalı, var olanlar 4-A kadrosuna alınmalıdır ve atamalar yapılmalı, personel eksikliği giderilmelidir.

Sağlık çalışanlarına sınıf farkı olmaksızın kademeli ek gösterge artışı yapılmalıdır.

Yıpranmaya payı hakkı, yıl başına 90 gün olacak, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe etkili olacak şekilde genişletilmelidir.

Sendikamızın hazırladığı etkin sağlıkta şiddet yasası en kısa zamanda çıkarılmalıdır.