Ekonomi
Giriş Tarihi : 08-01-2022 01:08   Güncelleme : 13-01-2022 03:13

Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis'ten geçti

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis'ten geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Buna göre;

  • Merkez Bankası’nda bulunan yabancı ülke Merkez Bankaları’na ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, ihtiyati tedbir veya haciz konulamayacak.

  • Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütme durdurma kararı verilemeyecek.

  • Bireysel emeklilikte devlet katkısı oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak.

  • BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulanabilecek.

  • 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 01/07/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı ilave olarak fiyat farkı verilebilecek.

  • En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak.

  • TL mevduatlarına kur artışına karşı destek sağlanacak.

  • İhracattan ve üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden Kurum Vergisi oranı bir puan indirimli uygulanacak.

  • Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak-Temmuz 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 7.5 yapılacak ve Ocak 2022 tarihinden itibaren yüzde 30.95 zam olacak.