Ekonomi
Giriş Tarihi : 11-02-2021 23:37   Güncelleme : 14-02-2021 02:09

İstanbul'un yarıdan fazlası geçinecek kadar para kazanamıyor

İBB'nin araştırmasına göre, İstanbul'da yaşayanların yarısından fazlasının geçinecek kadar para kazanamadığı gerçeğini ortaya çıkardı.

İstanbul'un yarıdan fazlası geçinecek kadar para kazanamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul halkının görüşlerini yansıtan İstanbul Barometresi'nin dördüncüsünü yayınladı.

İstanbul halkının ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta yapılan araştırma, 25 Ocak 2021 - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında, 741 İstanbul sakini ile telefon üzerinden yapılan görüşmeler aracılığıyla hazırlandı.

Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünenlerin oranı arttı, iyileşeceğini düşünenlerin oranı düştü

Araştırmaya göre, Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı, geçen aya göre artarak yüzde 50.8'i buldu.

Ülke ekonomisinin yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı da Aralık ayına göre azalarak yüzde 24'e inerken, Türkiye ekonomisinin seyrinin değişmeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 25,2 oldu. 

İstanbul'un yüzde 47'si kendi ekonomisinin kötüleşeceğinden endişe ediyor

Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı, Aralık ayına göre azalarak yüzde 47.7'ye düştü.

Kendi ekonomisinin, yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20.2, değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 32.1 oldu.

18-34 yaş arası katılımcıların yüzde 43.3'ü kendi ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken, bu oran 60 yaş ve üzeri katılımcılarda yüzde 54.2 olarak kaydedildi.

Geçinecek kadar para kazandığını söyleyenler yüzde 39.8

Katılımcıların yüzde 57.1’i, Ocak ayında geçinecek kadar para kazanamadığını belirtirken, yüzde 39,8’i geçinecek kadar para kazanabildiğini söyledi.

Katılımcıların sadece yüzde 3,1'i bu ay birikim yapabildiğini ifade ediyor. 

İşten çıkarılma korkusu duyanlar yüzde 23.7

Katılımcıların yüzde 52.2’si çalıştığını, yüzde 81’i ise ev içerisinde gelir getiren biri olduğunu belirtti.

Çalışanların yüzde 72’si işinden memnun olduğunu, yüzde 16’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 12’si iş memnuniyeti konusunda görüş bildirmedi.

Katılımcıların yüzde 23.7’si işten çıkarılma korkusu duyduğunu, yüzde 7.8'i kısmen böyle bir korkuya sahip olduğunu, yüzde 68.5’i işten çıkarılma korkusu duymadığını söyledi.

İş arayıp bulamayanların oranı yüzde 17.5

Araştırma sorularına yanıt veren çalışmayan katılımcıların yüzde 31.2'si ev işleriyle uğraştığını, yüzde 22.9'u emekli olduğunu, yüzde 17.5'i iş arayıp bulamadığını belirtti.

İş arayanların yüzde 60.6'sı; iş arayıp bulamayanların ise yüzde 58.3'ü, yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti.

Katılımcılara mobil 'Halk Ekmek' satışı sorusu

Katılımcılara, İstanbul Halk Ekmek’in kentin işlek noktalarında mobil araçlarla ekmek satışı uygulamasını duyup duymadığı da soruldu.

Katılımcıların yüzde 69.6’sı duyduğunu; yüzde 85.8'i desteklediğini, yüzde 7.4’ü desteklemediğini, yüzde 6.8’i ise kararsız olduğunu belirtti.