SON DAKİKA

Son Medya Haber
World Max
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni KHK yayımlandı: 214 kişi kamudan ihraç edildi

OHAL kapsamında yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK’dan ise 48 kişi ihraç edildi.

Yeni KHK yayımlandı: 214 kişi kamudan ihraç edildi
Bu haber 12 Ocak 2018 - 9:30 'de eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nca Anayasa’nın 121’inci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 697 sayılı KHK, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste de yer aldı.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı.

Buna göre, TRT’den 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 8, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3, Maliye Bakanlığı’ndan 1, Kamu İhale Kurumu’ndan 1, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 106, Sağlık Bakanlığı’ndan 6, PTT’den 8, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden 1, YÖK’ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur için ihraç kararı verildi.

KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

KAPATILAN KURUMLAR

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler.

Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam  edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler. İhraç edilenler, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, pasaportları iptal  edilecek.

GÖREVE İADELER

Söz konusu KHK’da, göreve iade edilen bin 823 kişinin yer aldığı liste de yayımlandı.

Buna göre, TBMM’den 1, Başbakanlık Merkez Teşkilatı’ndan 2, AFAD’dan 3, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 1, Hazine Müsteşarlığı’ndan 1, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 19, RTÜK’ten 1, TİKA’dan 1, TOKİ’den 1, TRT’den 2, Adalet Bakanlığı’ndan 79, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 6, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2, KOSGEB’den 1, TÜBİTAK’tan 5, TSE’den 2, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 4, Türkiye İş Kurumu’ndan 4, SGK’dan 14,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 2, Dışişleri Bakanlığı’ndan 1, Ekonomi Bakanlığı’ndan 1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 2, BOTAŞ’tan 1, BOTAŞ  International’dan 1, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 1, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden 5, MTA’dan 1, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan 1, Türkiye  Elektrik İletim AŞ’den 6, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 1, Türkiye Petrolleri AO’dan 6, Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan 2, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan 4, Spor Genel Müdürlüğü’nden 2, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 13, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 22, İçişleri Bakanlığı’ndan 13, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 458, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 99, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 5, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 5, Antalya  Büyükşehir Belediyesi’nden 1, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden 4, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden 1, Kalkınma Bakanlığı’ndan 1, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2, Maliye Bakanlığı’ndan 29, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 35, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan 1, DMO’dan 2, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 544, Milli Savunma Bakanlığı’ndan 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 81, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 20, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 22, Sağlık Bakanlığı’ndan 204, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 1, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 6, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden 4, TCDD’den 16, Türkiye Vagon Sanayi AŞ’den 2, PTT’den 3, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden 1, YÖK’ten 36 kişi görevlerine iade edildi.

Sözkonusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar “çekilmiş” sayılacak. Bu kapsamda, göreve  başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Belirtilen maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar  tarafından yürütülecek.

Bu arada, KHK’nın 4 sayılı listesinde yer alan Kara Kuvvetleri  Komutanlığı’ndan 22, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 24 kişinin isimleri daha önce yayımlanan KHK’ların ilgili sıralarından çıkarıldı.

İlgili KHK hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla  söz konusu KHK’nın yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.

ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLMİŞ 2 KİŞİYE HÜKÜM

Daha önce OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lar gereği öğrencilikle ilişiği kesilmiş olanlardan 2 kişinin isimleri sözkonusu listelerin ilgili sıralarından çıkarıldı.

Sözkonusu KHK hükümlerinin bu kişilerle ilgili tüm hüküm ve sonuçları ilgili KHK’nın yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.

RÜTBESİ ALINAN EMEKLİ PERSONEL

TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı, yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 emekli tuğgeneral ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 3 albay ve 1 astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edildi.

Sözkonusu kişiler uhdelerindeki mesleki unvanları ve sıfatlarını  kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan  yararlanamayacak.

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

KURUM VE KURULUŞLARA TEDBİR

697 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapatıldı.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye bedelsiz devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.

Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine’den bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER